Hur mycket ska man betala/ta betalt vid samåkning

Vad ska du ta betalt/betala vid Samåkning? (exempel & uträkningar)

Om du antingen samåker med någon i din bil, eller samåker med någon annan i deras bil, så ska du självklart ”ta betalt” eller betala för det.

Men hur mycket och hur ska man räkna för att det ska bli rättvist?

Det ska vi se till att hjälpa dig med här. Bara häng på.

Ersättning vid Samåkning till Jobb

Det vanliga är att samåkning oftast sker i samband med resor till jobbet.

Uppläggen här kan vara olika. Antingen är det en och samma som kör hela tiden eller så byts ni om. Men vilket upplägg ni än valt så gäller det så klart att ni kompenserar varandra på bästa och mest rättvisa sätt.

Viktigt är att innan ni börjar samåka reda ut vad som ska gälla. Hur mycket ska passageraren/passagerarna betala?

Vad du ska räkna med i kostnadsuträkningen

Bränslet ska ju självklart räknas med. Även slitage på däck och andra rörliga delar. Värdeminskningen påverkas i stor grad av antalet körda mil så den ska också med.

Här är några saker som kanske inte bör räknas med:

  • Försäkring – även om försäkringskostnaden blir högre vid fler körda mil så skulle du förmodligen ändå kört dessa mil till jobbet.
  • Skatten – påverkas inte direkt av antalet körda mil.
  • Besiktning – du behöver inte besikta bilen oftare bara för att den går fler mil.
  • Parkering – parkeringskostnad på jobbet kan diskuteras men absolut inte parkering hemma.

Ett vanligt upplägg

Att använda sig av skatteverkets milersättning på 25 kr/mil är ganska vanligt. Då betalar passageraren hälften av detta till föraren.

Tänk på! Med dagens bränslepriser så kommer bilägaren här att gå lite back. Så att lägga på lite extra är att rekommendera för att hålla alla glada och nöjda.

Ersättning vid Samåkning & Skatteverket

Om ni enbart delar på bensinkostnad och liknande så behöver du inte ta upp sådan ersättning i deklarationen. Detta gäller så länge ersättning inte överstiger 25 kronor per mil.

Är den högre än så ska du ta upp den överstigande delen i din deklaration.

Denna regel gäller även om du får kontakt med den du ska samåka med via till exempel en mobilapp eller något nätverk.

Ersättning samåkning vid Enstaka Resor

Självklart ska den som står för bil och körning vid enstaka resor få ersättning. Men hur mycket var och en ska betala varierar.

Exempel på olika upplägg

Det finns som sagt flera olika sätt att dela kostnaderna för bilresan. Och inget behöver vara fel så länge alla är överens och nöjda.

Här är några exempel som kanske kan passa för just dig, eller er:

1 – Faktisk bränslekostnad delat på alla i bilen

Här håller ni koll på antalet mil resan är och räknar ut den faktiska bränslekostnaden. Sedan delas denna summa på alla i bilen. Eventuellt tillägg för slitage med mera kan diskuteras utöver detta.

2 – Passagerarna betalar bränslet

Det här upplägget passar om det är flera passagerare än bara 1 person. Här tar alla passagerarna och betalar bränslekostnaden. Föraren står då för slitagekostnaden på bilen.

3 – Förutbestämd kostnad per mil

En annan metod är att ni innan bestämmer en milkostnad. Säg 25 kr milen. Detta delas sedan på alla i bilen.

4 – Full tank metoden

Om resan kan göras på en tank kan ett ersättningsupplägg vara att passagerarna delar på en upptoppning av tanken när resan så att säga är avklarad.

Alternativt så delar ni på alla tankningar som behöver göras på resan.

5 – Vid långresa tar passagerarna förarens ”extra” utgifter

Ett annat kanske mindre vanligt alternativ är att medresenärerna betalar förarens utgifter. Det kan handla om mat och resesnacks. På långresor med övernattning tar de även och betalar för hotellet/rummet/sängplatsen.

Bilkostnad per Mil

Att köra och äga bil kostar pengar. Du vet på ett ungefär vad du betalar i försäkring, skatt och för drivmedlet. Utöver det så minskar också bilen i värde för var dag som går och bilens delar slits för varje mil du åker.

Drifts- och reparationskostnader tillsammans bidrar till att tumregeln för bilkostnaden per mil ligger på mellan 20 och 40 kronor.

Den största kostnaden här är värdeminskningen och därefter kommer drivmedlet (med de extremt höga drivmedelspriser som råder just nu har dock denna fördelning rubbats lite).

Här kan du räkna ut vad bilresan kostar!

Räkna ut just din exakta Bilkostnad

Om du verkligen vill få fram exakta summor för vad just din bil kostar att äga och köra med. T ex för att få fram en rimlig kostnad vid samåkning till jobbet så finns det hjälpmedel.

M Sverige har en väldigt ingående kalkyl där alla utgifter och kostnader finns med. Här hittar du den bilkostnadskalkylen!

Vanliga frågor

Hur mycket ska man betala för skjuts?

När det kommer till skjuts så är det i min värld något som sker en enstaka gång. Här beror det i mångt och mycket på avståndet. Rör det sig om några kilometer upp till någon mil så är det inte säkert att du behöver betala något. Handlar det om flera mil så är det bara att dela på kostnaden. Följ räkneexemplet i vår artikel.

Vad kostar 1 mil med bil?

Tumregeln är att priset per mil ligger mellan 20 och 35 kronor. Den största kostnaden är värdeminskningen, därefter kommer drivmedlet (baseras dock på lägre drivmedelskostnad än vad vi har just nu) på det sedan också slitage på delar reparationskostnader och försäkring.

Behöver jag skatta för ersättningen vid samåkning?

Nej det behöver du inte så länge ersättningen inte överstiger 25 kr/mil.

Hur mycket drar en bil per mil?

Det varierar från bil till bil. Men enligt EU-normen WLTP ska bilen dra 0,69 l/mil.

Ska man betala enbart för den faktiska bränsleförbrukningen vid samåkning eller ska det läggas på för andra kostnader?

Vi tycker det är rimligt att det även läggs på för de andra bilrelaterade kostnaderna, speciellt för de som påverkas av att bilen går flera mil än den annars skulle ha gjort.

Vi sammanfattar

Att passagerarna ska vara med och betala för bilresan är en självklarhet. Visst finns det väldigt generösa personer som gärna bjuder på detta men vi tycker ända att rätt ska vara rätt.

Vi samåkning till arbetet så gäller det att ni innan gör upp vilken upplägg ni ska följa och hur mycket medresenären ska betala.

Om det gäller en enstaka resa så finns många olika möjligheter till kompensation. Ni kan er situation bäst och kan förmodligen bäst komma överens. Ni har dock fått några exempel av oss här.

Hur har ni lagt upp er samåkning? Vad betalar/tar ni i betalt? Vi tar gärna emot förslag och exempel.

Similar Posts

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *