Fylla på spolarvätska

Dags att fylla på Spolarvätska? – lär dig allt om hur du gör & vad det är

Spolarvätskan är en av de där bilrelaterade sakerna som man inte tänker på när det finns och fungerar.

Men så fort den är slut eller strular – då märker man direkt vilken viktig detalj det är för att kunna se ut och för körsäkerheten.

Här hjälper vi dig som är lite osäker på hur du gör för att fylla på spolarvätska. Men vi ser också till att lära dig i stort sett allt om ämnet.

Hur du fyller på spolarvätska

Så här gör du för att fylla på med spolarvätska (det är enkelt):

1. Börja med att öppna motorhuven.

2. Behållaren för spolarvätska hittar du vanligtvis vid kanten av motorn eller framme vid vindrutan. Locket på spolarvätskebehållaren är för det mesta blått eller gult.

På locket sitter ofta även en symbol för vindrutetorkare. Den består vanligtvis av en vindruta med några sorters streck.

3. Använd gärna en tratt när du fyller på spolarvätskan. Allt för att undvika onödigt spill.

4. Fyll tills du når den streckade linjen eller när du ser att det börjar bli fullt. Sätt tillbaka locket och stäng motorhuven igen.

Klart!

Hur mycket spolarvätska ska man fylla på med?

Spolarvätskebehållaren har ofta ett streck som anger maxgränsen för hur mycket spolarvätska du ska fylla på med som mest.

Exakt hur mycket behållaren rymmer varierar mellan olika bilmodeller. Men mellan 3 upp till 10 liter är vanligt.

Du hittar också den exakta uppgiften i bilen instruktionsbok.

Hur mycket spolarvätska ska man fylla på med?

Hur vet man när det är dags att fylla på & kan jag kontrollera nivån?

På nyare bilar kommer ett meddelande på displayen om Spolarvätskenivå låg och att du bör fylla på. Det tänds även en varnings- eller symbollampa om att nivån är låg i förardisplayen.

Symbol för låg spolarvätskenivå

Du kan räkna med att det ungefär finns ca 1 liter spolarvätska kvar i behållaren när meddelandet kommer. Men det varierar dock för olika bilar och bilmärken.

Har du en äldre bil är det inte säkert att den har någon varningsdisplay eller att den fungerar. Då kan du öppna motorhuven för att kontrollera nivån.

Ser du då ingen vätska i behållaren kan du ha som vana att toppa upp den.

Spolarvätska och spädning/blandning

Spolarvätska kan du köpa koncentrerad eller färdigblandad.

Färdigblandad kan du direkt fylla på med. Här får du välja vid vilken temperatur den riskerar att frysa när du köper den. Färdigblandad tenderar att vara dyrare än koncentrerad.

Köper du istället en koncentrerad får du själv blanda ut den med vatten. Då späder du den utifrån det frostskydd du vill uppnå.

Spolarvätska för sommarbruk innehåller ofta mer rengöringsmedel eftersom det då är fler insekter och dylikt som fastnar på vindrutan. Den behöver inte heller lika stor del alkohol eftersom den inte riskerar att frysa.

Hyr mycket vatten ska den spädas med?

Har du köpt koncentrerad spolarvätska ska den spädas med olika delar vatten.

Hur mycket vatten du ska ta beror på vilken märke du köpt. Det står alltid på förpackningen hur många delar vatten du ska använda.

Ju mer du späder den desto högre blir också temperaturen för när den riskerar att frysa.

Exempel:

  • 1 del koncentrerad spolarvätska blandat med 1 lika stor del vatten klarar en utomhustemperatur på -25°C.
  • 1 del koncentrerad spolarvätska blandat med 2 delar vatten klarar en utomhustemperatur på -13°C.
  • 1 del koncentrerad spolarvätska blandat med 3 delar vatten klarar en utomhustemperatur på -6°C.

Spolarvätska för vintern

För vintermånaderna ska du välja en spolarvätska som tål kyla. Alltså en med frostskydd som inte riskerar att frysa till i pump, behållare och slangar.

Vilken fryspunkt du bör välja är dock svårt att ge ett generellt råd om. Detta eftersom temperaturerna varierar väldigt mycket i vårt avlånga land.

Du vet bäst själv hur många minusgrader det brukar vara där du bor. Anpassa sedan spolarvätska och spädningen efter detta.

Spolarvätska för vinterbruk har också speciellt rengörande ämnen som är särskilt anpassade för vinterhalvåret och den speciella smutsen.

Fryspunkt

Frysskyddet som anges för spolarvätskor uppmäts enligt en officiell standard, ASTM1177, som baserar på när första iskristallen bildas.

Ju lägre temperatur den klarar desto lägre fryspunkt har den också.

Hur vet man vilken spolarvätska som bör användas

Du kan titta i din bils instruktionsbok om vilken typ av spolarvätska som rekommenderas för just din bil.

Sedan spelar årstiden en stor roll för vilken typ du bör använda. Våra vintrar här i Sverige kan emellanåt bli väldigt kalla.

Då gäller det att ha en spolarvätska som tål när det ryser på och inte blanda den med för mycket vatten. Det står angivit på förpackningen vilken fryspunkt den har.

Rent generellt rekommenderas en spolarvätska med pH mellan 6 och 8 och en blandning på 1:1 med neutralt vatten.

Vad är spolarvätska och vad består den av?

Spolarvätskan används för att effektivt rengöra bilens vindrutor, strålkastare och speglar från vägsalt, trafikfilm och andra smutspartiklar. Detta utan att skada torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

Spolarvätskan används oftast till vindrutespolare, bakrutespolare och strålkastarspolare (om din bil har det). Så under t ex vinterhalvåret när det i regel är blötare och smutsigare kan det gå åt väldigt mycket.

Vad den innehåller

Det finns både koncentrerad och färdigblandad spolarvätska. Skillnaden där ligger i hur mycket vatten den innehåller.

De flesta spolarvätskorna består av olika delar:

  • etanol
  • propan-2-ol
  • butanon
  • etylenglykol.

Det är förhållandet mellan mängden alkohol och vatten som avgör dess fryspunkt.

Köp bra spolarvätska av god kvalitet

Köpa spolarvätska kan du göra på många ställen, t ex hos din lokala handlare eller bensinstation. Även större varuhus har spolarvätska.

Men du kan också köpa det online. Här finns flera riktigt bra produkter att välja mellan.

Köp spolarvätska hos:

Passa på att köpa på dig ett lager, eller storpack, som du kan ha att ta till hemma när det är slut i bilen igen.

Andra frågor om spolarvätska och påfyllning

Vet du att det finns spolarvätska i bilen men inget händer när du spolar?

Är det kallt får du kolla så att den inte frusit.

Det kan också vara så att spolarmunstycket är igensatt. Antingen av smuts eller på vintern av is och/eller snö. Försök då att pilla bort det.

Vad händer om man inte fyller på spolarvätska?

Det som händer är att du inte kan använda dig av

Händer det något om man fyller på spolarvätska när bilen är varm?

Koncentrerad spolarvätska klassas som brandfarlig men det är ingen fara för att det ska kunna börja brinna.

Se bara till att du inte bränner dig på någon annan detalj som kan vara varm i motorutrymmet när du fyller på.

Råkat spilla spolarvätska i motorn. Är det någon fara?

Det är ingen fara. Om det träffade någon varm detalj kan det bildas lite rök men det är ofarligt. Du ska dock se till att spilla så lite som möjligt. Allt för att minska onödigt spill som sprids ut i naturen och vattendrag.

Kan man fylla på för mycket spolarvätska?

Det kan du men det är ingen fara för bilens funktion. Dock så rinner det ju över kanten och ner på motorn och på marken. Och det vill vi undvika.

Vi sammanfattar

Spolarvätska används för att effektivt rengöra vindrutan på bilen och när den snart är slut dyker ett meddelande upp på förardisplayen om att det är dags att fylla på.

Fyller på gör du genom att öppna spolarvätskebehållaren och där fylla på med nytt.

På vintern krävs en spolarvätska som klarar av de lägre temperaturerna som gör att den inte fryser.

En bra spolarvätska ger dig en trygg bilfärd!

Känner du att du saknar något svar eller är något lite oklart? Bara hör av dig via kommentarsfältet så ska vi hjälpa dig.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.