Köra utan trafikförsäkring - vad händer och är det tillåtet?

Köra bil utan trafikförsäkring – är det tillåtet & vad händer?

Att en bil behöver försäkras vet du säkert om. Du har då även hört talas om trafikförsäkringen.

Men vad händer egentligen om du kör en bil utan trafikförsäkring? Får man det och om inte, vad blir påföljden?

Det hjälper vi dig med att besvara och reda ut här.

Får man köra en bil som inte har en trafikförsäkring?

Svaret är nej.

Du bryter då mot trafikskadelagen som säger att alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade.

Om din bil används i trafik så måste du som registrerade ägare ha en trafikförsäkring. Och det gäller även om bilen t ex är stulen, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick.

För att du ska ”slippa” kravet om trafikförsäkring så måste bilen ställas av.

Vad händer om du kör en bil utan trafikförsäkring?

Du blir automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och måste då betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift.

Avgiften betalar du per dag tills det att du har tecknat en försäkring på bilen.

Denna avgift är också väldigt mycket högre än det du behöver betala för en vanlig trafikförsäkring.

Vad kostar det att ha en bil oförsäkrad?

Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring (som högst 10% dyrare).

Tanken är här att ingen ska kunna spara pengar på att köra runt i en oförsäkrad bil.

FordonstypAvgift (per dag)
Privat Personbil180 kr
Husbil20 – 40 kr
Motorcykel (högst 125 cm3/11 kW)30 kr
Motorcykel (över 125 cm3/11 kW)200 kr
Moped (registreringspliktig)40 kr
Motorredskap20 kr
Terrängfordon50 kr

När måste jag teckna trafikförsäkringen?

Du ska teckna en trafikförsäkring när du blir ägare av bilen.

Är bilen i trafik ska den tecknas från dagen du blir ägare. Om bilen är avställd är det från dagen den ställs på igen (tas i trafik).

Så om bilen är avställd behöver du inte direkt teckna en trafikförsäkring. Men då får du ju inte heller framföra bilen på vägarna.

Vad är en trafikförsäkring och varför den finns?

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som skyddar personer och annans egendom.

Om ditt fordon orsakar en olycka ger trafikförsäkringen ersättning om förare, passagerare eller andra personer skadas. Den ersätter också skador på någon annans egendom.

Några exempel där den ger ersättning:

  • Alla personer (både förare och passagerare) som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för skada på person. Skulle den skadade dock genom uppsåt, grov vårdslöshet eller rattfylleri medverkat till olyckan minskar ersättningen.
  • Sker det en kollision med ett annat fordon ersätts eventuella skador på det andra fordonet som grundregel av trafikförsäkringen. Här är det försäkringen för det fordon som anses vara vållande (som har orsakat olyckan och skadan) som ersätter skadorna på den icke vållande parten.
  • Skulle du krocka med något annat än en bil, t ex en lyktstolpe, så ersätts eventuella skador på lyktstolpen av bilens trafikförsäkring.

Vad ger trafikförsäkringen inte ersättning för?

Om du bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning för:

  • skador på ditt egna fordon
  • varor eller saker i din bil (om du själv har orsakat skadan)
  • om din bil råkar ut för skadegörelse, brand eller stöld.

Andra vanliga frågor om trafikförsäkringen

Vad händer om jag orsakar krock utan att ha trafikförsäkring?

Då har du inte tillgång till ekonomiskt skydd för de skador som kan uppstå. Utan du måste då själv ersätta dessa skador. Det gäller både materiella skador och personskador. Och det kan för personskador röra sig om väldigt stora skadebelopp.

Vad händer om jag blir påkörd av ett oförsäkrat fordon?

Om det är den andra föraren (i det oförsäkrade fordonet) som är vållande blir det TFF (trafikskadeföreningen) som går in och betalar ersättning till dig. Detta eftersom det inte finns något försäkringsbolag som kan betala ut ersättning.

Vad går trafikförsäkringsavgiften till?

Trafikförsäkringsavgiften går bland annat till att ersätta de människor som blivit skadade eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon.

Får jag något straff om jag kör en bil utan försäkring?

Straffet är den avgift som TFF har rätt att kräva ut. Du riskerar inte att bli av med körkortet eller hamna i fängelse. Men du kan få betala väldigt mycket pengar om du skulle orsaka en olycka med skador som följd.

När behövs ingen trafikförsäkring?

När bilen av avställd behövs ingen trafikförsäkring och du kan då säga upp den. Du kan även säga upp den när du säljer eller avregistrerar bilen.

Vi sammanfattar

Trafikförsäkringen är alltså en obligatorisk försäkring som nästan alla motorfordon som körs i trafiken måste ha.

Skulle du framföra ett fordon utan den blir du rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och du måste då betala en trafikförsäkringsavgift.

Du kan välja att teckna endast en trafikförsäkring för din bil eller så väljer du en bättre försäkring (hel- eller halv) där trafikförsäkringen ingår.

Har du några frågor angående trafikförsäkringen? Vi finns tillgängliga och hjälper gärna till.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.