Tvätta bilen hemma - är det tillåtet?

Tvätta Bilen Hemma (får man det & vad är viktigt att tänka på?)

Att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten är något som du ”alltid” gjort. Du gillar att göra det, i alla fall slutresultatet. En ren och glänsande bil känns bara bra. Men vad gäller nu för tiden egentligen?

Här ska vi svara på frågan om du fortfarande får tvätta din bil hemma på gatan eller garageuppfart. Och vad som i så fall är viktigt att tänka på och hur du tvättar för bästa slutresultat.

Låter det ok? Då rullar vi igång.

Vad säger lagen om att tvätta bilen hemma?

Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma på gården. Men det är lite mer komplicerat än så.

Det är nämligen olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Och eftersom vattnet från en biltvätt räknas som avloppsvatten blir det svårt för dig att tvätta bilen hemma utan att på så sätt bryta mot lagen.

Utsläpp av avloppsvatten regleras i det som kallas Miljöbalken och det är din kommuns uppgift att se till att lagen efterlevs.

Din Kommun håller koll

Om vi tittar på miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Detta gäller även dig som privatperson.

Det är kommunernas miljöförvaltning som har till uppgift att se till att lagen efterlevs. Därför är vårt råd att kolla in just din kommuns hemsida och se vad de har för tillgänglig information där.

Det finns kommuner som till och med skickar brev hem eller utfärdar böter om du blir påkommen med att tvätta din bil på garageuppfarten.

Jönköpings kommun är ett sådant exempel. Där riskerar du få ett vitesförläggande på 10 000 kronor om du skulle upptäckas tvätta bilen på gatan, en så kallad ”fultvätt”. Det har dock ännu inte hänt och har inte heller testats i domstol.

Vattenskyddområde

Att tvätta bilen inom ett vattenskyddsområdena för dricksvattentäkter är förbjudet. Gör du det kan du bli åtalsskyldig.

Oftast vet du om du befinner dig på eller nära ett vattenskyddsområde. Annars finns den informationen att hämta hos kommunen.

Vad är problemet med att tvätta hemma på gatan?

När du tvättar bilen hamnar olja, kemikalier och tungmetaller i tvättvattnet. Det tvättvattnet rinner sedan ner i gatubrunnar eller diken och rakt ut i våra sjöar- och vattendrag.

Enligt Svenskt Vatten sker varje år ca 15 miljoner biltvättar på gator runt om i Sverige. Dessa bidrar till att sammanlagt 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i vattendrag, sjöar och hav.

Alla dessa ämnen är skadliga för både människor och miljön. Och tyvärr klarar naturen inte av att bryta ner en del av de föroreningar som finns i tvättvattnet. De tas istället upp av ekosystemet och orsakar på sikt skador för både människors hälsa och som miljön.

Om du tvättar bilen på gatan finns en stor risk att tvättvattnet med kemikalier och metaller rinner rakt ut i närmaste badsjö, där du och din familj kanske badar på somrarna.

Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten

Renas inte vattnet?

Det vatten som rinner ner i t ex en gatubrunn kallas dagvatten och det rinner i en dagvattenledning. Detta vatten renas normalt inte utan rinner till slut ut i en sjö eller ett vattendrag. Det är alltså här ditt vatten från biltvätten hemma hamnar.

Vattnet som renas heter spillvatten, eller avloppsvatten, och kommer från toaletter, duschen, tvättmaskinen osv. Tvättvattnet från när du tvättar bilen räknas som avloppsvatten men hamnar alltså inte i avloppsrören. Så du förstår säkert problemet här.

Alternativ till att tvätta hemma?

Du känner säkert till de olika alternativen:

Gör-det-själv Tvätthall

Gör-det-själv tvätthallar verkar poppa upp som svampar runt om i landet.

Här gör du tvätten själv, manuellt, men du får tillgång till en mängd verktyg som du förmodligen inte har hemma. Du kan ofta hyra en gör-det-själv-hall per minut eller per verktyg du använder.

Du kan bland annat få tillgång till:

 • tvättplats
 • högtryckstvätt
 • bilvårdprodukter
 • tryckluft
 • matthållare
 • dammsugare
 • lans för underspolning
 • kran med varmvatten
 • lans för lågtryck.

Automattvätt

Bil tvättas i en automattvätt

I de flesta automattvättar kan du välja tvättprogram efter hur smutsig bilen är. Och hur mycket du är villig att betala för tvätten.

I en automattvätt kan det ingå:

 • förtvätt
 • tvätt
 • schampo
 • tork
 • vax
 • underspolning
 • högtryckstvätt
 • underspolning
 • hjultvätt
 • putsdukar
 • vaxpolering

Vissa kan också erbjuda:

 • dubbel vaxpolering
 • extra föravfettning
 • extra hjultvätt

Om vi tittar på priser så kostar en automattvätt mellan 150 kronor upp till 350 kronor.

Tidigare hade dessa automattvättar ett dåligt rykte om sig då de kunde repa bilens lack. Detta var dock de gamla varianterna. Sedan fler år tillbaka är detta problem mer eller mindre ett minne blott.

På alla dessa tvättanläggningar ska tvättvattnet först renas via oljeavskiljare och annan reningsutrustning innan det sedan rinner vidare som avloppsvatten till ett reningsverk.

Så här tvättar du bilen hemma på bästa möjliga sätt

Vi förstår att du vill tvätta bilen hemma, för hand, i alla fall då och då. På så sätt har du full kontroll.

Det är enkelt och för många smidigaste sättet att lösa veckans eller månadens biltvätt. Det kan handla om mil du behöver åka för att kunna ta dig till ett ordentlig biltvättsanläggning.

Tvätta bilen hemma för hand

Platsen du tvättar på

Vanligast är att du står på garageuppfarten eller ute på gatan. Men det är inte det bästa sett ur en miljöaspekt. Tvättvattnet rinner då ofiltrerat rakt ner i dagvattenledningen.

Bättre är att ställa dig på gräsmattan eller en grusplan. Då kan marken göra en liten filtreringsinsats. Smutsen och andra föroreningar i tvättvattnet fastnar då i det övre jordlagret och kan ofta bindas eller brytas ned innan de når grund- och ytvatten. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet.

Tänk också på att inte ställa bilen i närheten av en dagvattenbrunn eller ett vattendrag.

Bilvårdsprodukterna (tvättprodukterna) du använder

Använd bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis ”Svanen” eller ”Bra Miljöval”. Dessa biltvättmedel är gjorda för att kunna brytas ned av t ex ett reningsverk. Märk väl reningsverk, de är alltså inte gjorda för att brytas ned av naturen.

Avfettningsmedel ska vara självspaltande eller självseparerande. Annars kan inte oljan separeras från tvättvattnet i en oljeavskiljare utan följer med ut i våra vattendrag.

Välj bort petroleumbaserade tvättmedel. Avfettningsmedel vars syfte är att ta bort hård och fet smuts är ofta baserade på nafta som är en petroleumprodukt. Nafta är cancerframkallande och skadlig för både människor och djur.

Tänk även på att välja produkt beroende på vilken sorts smuts du vill få bort. Våra årstider gör att bilen blir olika smutsig.

 • Under vintern blir bilen i regel utsatt för hårdare och fetare smuts i form av asfaltsrester, tjära och vägsalt.
 • Under sommaren är smutsen lättare i form av grus, damm, fågelspillning och pollen.

Vanliga Frågor

Är det tillåtet att tvätta bilen hemma på tomten?

Ja det är tillåtet, men att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen är olagligt. I och med att tvättvatten från en biltvätt räknas som avloppsvatten har vi ett problem..

Hur tvättar jag bäst bilen hemma?

Ställ bilen på gräsmattan eller en grusplan och använd bara miljömärkta biltvättprodukter.

Vad är bäst att tvätta bilen med?

Med miljön i åtanke ska du använda miljövänliga produkter märkta med Svanen eller Bra miljöval.

Är det inte lika dåligt för miljön när det regnar på bilen?

Regnet har så klart en avsköljande effekt men ren blir bilen inte. Ett regn får på sin höjd bort lite av vägdammet men knappast mer än så.

Olja och tungmetaller sitter ingrodda i fettlösliga partiklar och dessa sitter verkligen fast. Dessa får du bara bort genom en riktig tvätt med hjälp av bra bilvårdsprodukter.

Vilken påverkar gör egentligen lite bilschampo i jämförelse med allt annat utsläpp?

Utsläppen från en biltvätt som görs i din närmiljö påverkar just det, din närmiljö. Dig själv, dina barn och grannar. Tänk t ex på ditt dricksvatten. Tack vare alla andra belastande utsläpp har naturen blivit mer sårbar än förut.

Är det bra eller dåligt för miljön att vaxa bilen?

Det är bra, gör det regelbundet.

På en ren, slät och vaxad billack fastnar inte smutsen lika lätt. Förutom att bilen blir snygg att titta på så blir den också enklare att tvätta och du behöver inte använda så mycket, eller ibland inga alls, rengöringsmedel.

Vi sammanfattar

Som du säkert nu förstår så är det inte förbjudet att tvätta bilen hemma men det avråds bestämt från det. Och i teorin kan du göra dig skyldig till ett miljöbrott.

Det finns bra alternativa tvättplatser som tvätthallar där du själv tvättar eller automatiserad biltvättar.

Men om du inte kan, vill eller orkar ta dig till en sådan tvättanläggning se till att står på en plats där vattnet rinner ner i marken och använd bara miljövänliga tvättprodukter.

Har du något att lägga till, ett tips? Något vi missat? Hör mer än gärna av dig via kommentarsfältet här nedan!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.