Vad är sant angående Motorvärmare?

Vad är sant angående Motorvärmare?

Frågan om motorvärmaren finns med på teoriprovet när du ska ta körkort.

Frågan:

Vilket påstående stämmer angående motorvärmaren?

De felaktiga svaren:

  • Motorvärmare minskar de farliga avgasutsläppen endast vid minus grader.
  • Motorvärmare minskar inte de farliga avgasutsläppen alls, den har andra fördelar.

Vad gör en Motorvärmare?

Motorvärmaren värmer upp motorn innan start. Detta för att motverka kallstarter. Den kan drivas av el och kopplas då in i ett 230V uttag.

En motorvärmare gör nytta nästan året om, den kan ge effekt ända upp tills det är 10 plusgrader.

Hur lång tid innan start ska motorvärmaren vara inkopplad?

Det beror till stor del på utetemperaturen.

Här är några ungefärliga tider:

  • Temp: -15 °C = 90 min innan start
  • Temp: 0 °C = 60 min innan start
  • Temp +10 °C = 30 min innan start

Fördelar med en motorvärmare

Det finns en rad med fördelar med att använda motorvärmare på bilen. Både för bil , ekonomi och miljön.

  • Minskar bränsleförbrukningen.
  • Minskar miljöskadliga avgasutsläppen kraftigt på korta sträckor.
  • Mindre slitage på motorn.

Olika typer av motorvärmare

Det finns två huvudsakliga typer av motorvärmare:

Elektrisk

Den elektriska motorvärmaren kräver en elkabel för att kunna fungera.

Någonstans fram på bilen sitter det ett eluttag. Här kopplar du in en elkabel från ett motorvärmaruttag eller ett vanligt eluttag.

Från motorrummet går det sedan en kabel in till kupén där du kan koppla in ett kupéelement som där blåser ut varmluft.

Bränsledriven

Bensinvärmare/dieselvärmare är dyrare än den elektriska varianten, men också smidigare. Här är det bilens drivmedel (bensin eller diesel) som driver värmaren och du behöver du inte hålla på med någon elkabel.

Med en bränsledriven motorvärmare får du också värme ute i kupén genom den vanliga ventilationen. Du behöver alltså inte ha något extra kupéelement.

Denna typ av värmare kan också enkelt tidsinställas. T ex med hjälp av en mobilapp.

Värmer en motorvärmare upp inne i bilen?

En motorvärmare värmer som namnet antyder egentligen bara upp motorn. För att även få upp värmen i kupén måste en kupévärmare (fläkt) användas.

Dessa två sammankopplas dock ofta. Och många menar en värmare som gör både och när det pratar om motorvärmare.

Vad menas med kallstart?

Det innebär att du startar motorn när den är kall. När en motor är kall behöver den mer bränsle och fler farliga gaser släpps ut.

Med en motorvärmare installerad kan du varje gång du använder bilen spara upp till 1 dl bränsle. Under en resa på bara 6 km kan utsläppen minskar med mellan 50 – 80%.

Sammanfattning

En motorvärmare värmer upp bilens motor innan den startas. Detta gör att kallstarter undviks. Detta hjälper på flera olika sätt.

Bilens bränsleförbrukning minskar, det ger mindre utsläpp och slitaget på motorn blir också mindre.

Det finns två typer av motorvärmare, elektrisk eller bränsledriven.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.