Bil och Milersättning

Bilersättning och Milersättning för 2021

För dig som kör mycket bil i tjänsten, eller har lyckats förhandla dig till ersättning för dina resor till och från jobbet, har vi här satt ihop allt som du behöver veta om Bil- och Milersättning för året 2021.

Förhoppningsvis har vi täckt in alla områden samt eventuella frågor du kan tänkas ha!

Vad är Bilersättning (Milersättning)?

Du som reser med egen bil i tjänsten kan bli kompenserad av din arbetsgivare med bilersättning. Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för det slitage och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Bilersättningen utbetalas som traktamente eller som kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från din arbetsgivare kan du istället göra avdrag i din deklaration.

Ett krav för att du ska få avdrag är att du kan styrka dina resor i tjänsten med till exempel en körjournal.

Ersättningsnivåer för bilersättning

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att du som anställd själv betalar drivmedlet. Ersättningens storlek varierar också beroende på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Här är beloppen som gäller 2021:

 • Egen bil 18,50 kr/mil.
 • Förmånsbil, avdrag för diesel 6,50 kr/mil.
 • Förmånsbil, avdrag för annat drivmedel (bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.
 • Bilersättning som ges utöver de skattefria gränsvärdena och bilersättning som ges för privat körning är skattepliktig.

Varför den finns?

Bilersättningen är tänkt att täcka bilens slitage och förbrukning av drivmedel när du använder din privata bil i ditt arbete. Alla mil sliter på en bil och dess värde minskar ju mer milmätaren tickar uppåt.

Så tänk på att det inte bara är bränslekostnaden som bilersättningen gäller.

Andra frågor/områden inom Bilersättning

Högre ersättning än Skatteverkets schablonbelopp?

Det är vanligt att arbetsgivare höjer bilersättningen för att undvika att anställda betalar för sina bilresor i tjänsten. Det som då händer är att den överskjutande delen (just nu över 18,50 kr/mil) betalas ut som lön och blir skattepliktig.

Med dagens priser på drivmedel är det inte ovanligt att förbrukningen av drivmedel kostar mer per mil än det skattefria belopp som Skatteverket har slagit fast.

Därför kompenserar många arbetsgivare sina anställda med ett högre belopp, t ex 30 kr/mil. Om vi tittar på vad Unionen rekommenderar så bör arbetsgivaren betala minst 19:50 kronor per körd tjänstemil, utöver den skattefria delen.

Vad täcks inte av bilersättning?

Trängselskatt, färjeavgifter, broavgifter, vägavgifter, parkeringsavgifter med mera täcks inte av bilersättning. Dessa utgifter måste i så fall ersättas separat.

Bilersättning är Skattepliktig?

Skatteverkets schablonbelopp är skattefria men det som din arbetsgivare betalar utöver schablonbeloppet är skattepliktigt. För dig som anställd tas det upp som vanlig kontant bruttolön och syns således på din lönespecifikation.

Bilersättning är Skattefri?

Japp, schablonbeloppet som Skatteverket bestämmer är skattefritt. Inga avdrag för preliminärskatt eller redovisning av arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning behöver göras.

Bilersättningen och Deklarationen

Då din arbetsgivare betalat ut bilersättning för tjänsteresor med din egen bil har hen i regel också markerat detta med ett kryss i arbetsgivardeklarationen. Det betyder att det belopp som du fått är lika stort som det du får dra av.

Eftersom beloppen tar ut varandra ska du inte ta upp bilersättningen i din inkomstdeklaration och inte heller göra något avdrag.

Har arbetsgivaren däremot inte betalat ut någon bilersättning, får du göra avdrag med samma belopp som anges i sjunde stycket under rubriken ”Hemresor”, i vänster spalt.

För dig med Tjänstebil eller Förmånsbil

Om du betalar drivmedlet ur egen ficka när du kör tjänste-/eller förmånsbil i tjänsten får du skattefri ersättning enligt schablonbeloppen ovan.

Du kan se att du får lägre milersättning jämfört med körning med egen bil men det beror på att du slipper värdetapp och andra kostnader som tillkommer på bilen. Dessutom har du redan en förmånsbil vilket ger dig flera förmåner.

Kom ihåg att alla körsträckor måste loggas och enkelt kunna separeras från eventuella privata körsträckor.

Bilersättning för Egen Företagare

Att använda sin privata bil för tjänsteresor är väldigt vanligt för många av oss småföretagare.

Det skattefria schablonbeloppet som du kan ta ut som privat ersättning är samma här. Vad du sedan fakturerar en eventuell kund är upp till dig och kunden.

Bokföring

Bilersättning bokförs på olika kostnadskonton beroende på vem i företaget som kostnaden ska redovisas för:

Kontogrupp 73 – Kostnadsersättningar och förmåner.
Kontogrupp 58 – För ej anställda delägare.
Kontogrupp 28 – Övriga kortfristiga skulder.
Kontogrupp 20 – Eget kapital.
Kontogrupp 19 – Kassa och bank.

Kalkyl för Bilersättning

Någon egentlig kalkyl för ersättningen finns inte. Då beloppen skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare är det svårt att säga exakt var det kommer landa för just dig.

Men om vi endast räknar på det skattefria schablonbeloppet ser en uträkning ut så här:

 • Du har kört 10 mil i tjänsten med egen bil.
 • Då får du 10×18,5= 185 kr i ersättning från arbetsgivaren.

Till och Från Jobbet

I normala fall får du inte någon bilersättning från ditt jobb för att ta dig till din arbetsplats. Utan här får du använda dig av reseavdraget i deklarationen, om du uppfyller dess villkor.

Men om du har förhandlat dig till detta, eller har ditt hem som placeringsort, så kan du få bilersättning på samma villkor.

Moms

Det är ingen moms på bil- eller milersättning.

Summering

 • Syftet med bilersättning är att kompensera anställda som använder egen bil i tjänsten. Kompensationen gäller för bilslitage och förbrukning av drivmedel.
 • Om du inte får bilersättning av arbetsgivaren har du istället möjlighet att göra avdrag i deklarationen.
 • Skatteverket fastställer gränsvärden (schablonbelopp) per mil för ersättningen. Dessa skiljer sig beroende på om det är egen bil eller förmånsbil du kör. Dessutom kan dessa ändras från år till år.

Har du frågor, något som är oklart eller om du tycker vi missat något? Bara använd kommentarsfältet här nedan så ser vi till att hjälpa dig så snart som bara möjligt är.

Similar Posts

4 Comments

  1. Hejsan Glenn,

   Ber om ursäkt för sent svar.

   Du har rätt till en skattefri milersättning om 18:50 kronor per mil. Detta innebär alltså att du som privatperson har rätt att ta ut 18:50 kronor från ditt företag för varje mil du har kört med din privata bil i tjänsten.

   Det du fakturerar dina kunder är det moms på.

  1. Hejsan Lars-Åke,

   Vad det gäller det skattefria ersättningen är den densamma även om du drar släp.

   Sedan kan dock din arbetsgivare betala ut högre ersättning när det krävs släpvagn. Men den delen är alltså inte skattefri utan skattas som lön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *