Hur fungerar en bromsservo?

Vad är och hur fungerar en Bromsservo?

Bromsen på bilen är en väldigt viktig detalj, det är du fullt medveten om.

Den används väldigt ofta men hur fungerar den egentligen och vad är det där med bromsservon?

Här ska vi förklara på ett, förhoppningsfullt, enkelt sätt.

Vad är en bromsservo?

Enkelt förklarat så är bromsservon en bromsförstärkare. Den hjälper till att öka kraften till bromsarna utan att du behöver trycka extra hårt på bromspedalen.

Detta ger en bättre bromseffekt och kortare stoppsträcka utan att du bokstavligen måste stå på bromsen.

Den kan även kallas vakuumservo.

Hur fungerar då bromsservon?

Först och främst så fungerar den bara när bilens motor är igång.

Detta kan du testa genom att trycka ner bromspedalen när motor är avstäng respektive igång. Du märker en tydlig skillnad.

En bromsservo

Bromsservon (vakuumservon) sitter mellan bromspedalen och huvudbromscylindern.

Den består utav två tryckkammare som skiljs åt med ett membran. På var sin sida av membranet sitter en kolv. Dessa båda kolvar förbinder bromspedalen med huvudbromscylindern oavsett om bromsservon fungerar eller inte.

Kammaren närmast huvudbromscylindern är via en slang kopplad till insugningsröret. Därav är det alltid undertryck i denna kammare, när bilens motor är igång.

Kammaren närmast bromspedalen har en ventil. Denna ser till att luft släpps in när bromspedalen trampas ned. En annan ventil ser sedan till att trycket är detsamma i båda kamrarna när bromspedalen släpps upp.

Själva servoeffekten uppstår genom att membranet sugs mot huvudbromscylindern med hjälp av tryckskillnaden mellan de två kamrarna.

Vad händer om bromsservon inte fungerar?

Först och främst så kommer bromsen fungera även om bromsservon skulle bråka.

Men bilen och bromsen kommer att vara trögbromsad. Dvs, du kommer behöva lägga mer tryck med foten och benet för att kunna trycka ner bromspedalen.

Vad är symptom på en trasig bromsservo?

Förutom att du kommer uppleva att bromspedalen är trögare så är det också vanligt att du hör ett pysande ljud när du trampar på bromspedalen.

Dessutom brukar motorn få en ojämn gång beroende på att den erhåller tjuvluft.

Hur kan jag testa & kontrollera bromsservon?

Trampa ner bromspedalen ett par gånger med motorn avstängd. Starta sedan motorn med bromspedalen nedtryckt.

Fungerar nu din bromsservo som den ska så ska bromspedalen sjukna ytterligare en bit.

Det är även bra att kontrollera nivån på bromsvätskan. Vid påfyllningskärlet finns markeringar och bromsvätskan ska vara vid den övre markeringen.

Är nivån för låg kommer bromsarnas varningslampa med utropstecken att tändas på instrumentbrädan.

Kort bromsservohistorik

Bromsservon utvecklades under 1960-talet.

I början fanns den som ett extra tillval på lyxigare bilmodeller. Någon gång på 1980-talet blev den standard i mellanklassbilar. Den saknades dock fortfarande i många billiga småbilar.

Numera finns den i nästan alla olika bilar och bilmodeller.

Andra vanliga frågor

Kan bromsservon fungera trots att motor stannat?

Nej. När motorn är avstängd fungerar inte detta system. Detta eftersom det kräver ett undertryck.

Hur vet man att bromsservon är trasig?

Med motorn avstängd, “pumpa” eller tryck med foten på bromspedalen några gånger. Efter varje tryck bör det bli svårare att få ner pedalen och motståndet ökar.

Om bromspedalen fortfarande är hård och svår att trycka ner, även när motorn är igång, är det mycket troligt att bromsservon inte fungerar som den ska.

Sammanfattning

Bromsservon finns i de flesta nya bilar och den hjälper dig som förare att effektivare bromsa bilen.

Detta genom att skapa mer kraft till bromsarna än vad du ger med foten/benet. Servon eller vakuumet fungerar dock bara när bilen är igång.

Har du några frågor eller funderingar är du mer än välkommen att ställa dessa när nedanför.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *