Vad göra man med gammal motorolja?

Vad gör man med gammal motorolja?

Du har gjort ditt oljebyte och nu står med en dunk eller ett tråg med gammal motorolja.

Vad ska du göra med den? Hur hanterar du den på ett rätt och miljövänligt sätt?

Du måste själv se till att den använda motoroljan bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

Här lämnar du din gamla motorolja

Den gamla oljan lämnar du på din kommuns återvinningscentral.

Här hanteras den som farligt avfall.

Att lämna in oljan på återvinningscentralen är kostnadsfritt. Du kan dock bara lämna så mycket som en normal privatperson beräknas göra sig av med.

För företag kostar det pengar att hantera och bli av med oljan.

Vad händer med gammal motorolja?

Det finns många företag i Sverige och runt om i världen som tar hand om gammal motorolja och spillolja. Genom modern teknik kan de återvinna spilloljor till ny smörjolja.

Andelen olja som skickas till energiåtervinning (förbränns) minskar varje år.

Vad är spillolja?

Spillolja är gammal olja. Det rör sig dock inte bara om gammal motorolja. Även hydrauloljor och växellådsoljor hör hit.

Den samlas in från verkstäder, industrier, hamnar och andra företag som hanterar oljor och regenereras sedan till ny smörjolja.

Spillolja får maximalt innehålla 10% vatten.

Andra vanliga frågor

Får jag elda gammal spillolja?

Nej. Spillolja innehåller tungmetaller och får bara förbrännas i pannor som uppfyller kraven i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Vad händer om man slänger gammal motorolja i naturen?

Olja kan i värsta fall förstöra ett område permanent och det är väldigt skadligt för djur. En droppe olja dödar så klart inte men den hör ändå inte hemma i naturen. För djur och organismer fungerar oljan som ett gift. Det kan röra sig om ett miljöbrott som är straffrättsligt.

Vad kostar det att bli av med spillolja?

För dig som privatperson kostar det ingenting. Om det inte skulle röra sig om väldigt stora mängder. Hur mycket som räknas som mycket varierar från kommun till kommun.

Sammanfattning

Den gamla motoroljan som blev över från ditt oljebyte på bilen ska du lämna in på kommunens återvinningscentral.

Här tas den om hand på ett korrekt sätt och återvinns eller förbränns.

Du gör en liten miljöinsats när du korrekt hanterar och lämnar in din gamla motorolja!

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.