Reseavdrag - här är allt du behöver veta

Reseavdrag 2024 – så fungerar det och så här gör du

Jag gissar på att du säkert har suttit där och försökt räkna ut hur många mil det är till jobbet och hur många dagar du egentligen arbetat?

Du är verkligen inte ensam om det. Vi är många svenskar som varje år tar del av reseavdraget, närmare 1 miljon av oss.

Här tänkte vi gå igenom vad det är, varför det finns och vad som gäller för deklarationen 2024 (vilket då är för inkomståret 2023). Häng med!

Vad är Reseavdraget?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet.

Det finns liknande avdrag i andra länder men med lite olika utformningar.

Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet samt för tjänsteresor. Det kan dock bara göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år.

Avdraget ansöker du om i din årliga deklaration från Skatteverket.

Varför det finns?

Reseavdrag - bilar som sitter i bilkö

Reseavdraget bygger på principen att man ska betala skatt för inkomsten av arbete efter att nödvändiga utgifter för arbetet är avdragna.

Målet och tanken är också att skapa en mer rörlig arbetsmarknad och att uppmuntra arbetslösa att ta ett arbete även om det är längre avstånd från hemmet.

Du ska alltså inte behöva förlora (så mycket) pengar bara för att du har långt att åka till jobbet.

Så här fungerar Reseavdraget (regler & villkor)

Hur mycket du kan dra av för dina resor till, och i jobbet, beror på vilket transportslag du använder. För bilresor gäller ett annat belopp än för t ex cykel (se de exakta beloppen).

 • Dina totala reseutgifter måste också vara högre än 11 000 kr under året. Dessutom är det endast delen som överstiger 11 000 som slutligen dras av.
 • För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav, som många missar, är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet. Detta är om du tar bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg.

Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Du som gör avdrag för jobbresor behöver också spara underlag för att kunna visa din rätt till avdraget.

Underlaget behöver dock inte skickas in med deklarationen utan ska sparas inför en eventuell kontroll från Skatteverket.

Tänk på! För att kunna nå upp över utgiftsgränsen på 11 000 kr behöver du ha en resväg på nästan 14 kilometer till jobbet för att kunna ta del av bidraget. Detta om du åker till jobbet med egen bil enligt en schablon om 226 dagar om året.

Så mycket avdrag för resor kan du göra 2024

Hur mycket du kan dra av för dina jobbresor beror till stor del på vilket transportmedel du använder dig av.

Här är de schablonbelopp som gäller i deklarationen 2024 (för inkomståret 2023):

 • Reseavdrag med egen bil: 25 kronor per mil
 • Reseavdrag förmånsbil (som ej drivs helt av el): 12 kronor per mil
 • Reseavdrag förmånsbil (som drivs helt av el): 9,50 kronor per mil
 • Reseavdrag motorcyklar & mopedbilar: 12,50 kronor per mil
 • Reseavdrag moped: 6 kronor per mil
 • Reseavdrag cykel: 350 kronor per år
 • Reseavdrag egen båt: faktisk kostnad.

(kör du förmånsbil, laddhybrid, som går på el och diesel gäller 12,50 kr/mil)

Kom ihåg! Du bara kan göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor (2024). Om dina resor kostar mindre än 11 000 kronor per år är det alltså inte avdragsgilla. Du får då inte en krona tillbaka!

Reseavdrag för Elbil

För dig som reser till jobbet med elbil gäller samma regler och avdrag som för en person med bränslebil.

 • Du får 25 kr/mil.

Beräkna Reseavdrag i Deklarationen

För att på ett enkelt sätt kunna räkna ut reseavdraget, och hur mycket man kan tänkas få tillbaka, tillhandahåller Skatteverket en utmärkt räknare.

Här följer dock en sammanställning på hur du ska tänka och räkna. Följer du den är det relativt ”enkelt” att veta hur stort ditt slutgiltiga avdrag blir.

Så här ska du beräkna ditt avdrag:

 1. Kontrollera

  Ta reda på att du verkligen uppfyller de villkor som gäller för att få göra avdrag med olika transportmedel. Om du åker bil, tänk då speciellt på avstånd och tidsvinst.

 2. Avstånd

  För att kunna beräkna avdraget behöver du veta avståndet mellan din bostad och din arbetsplats. Tänk dock på att det för vissa transportmedel finns ett minsta avstånd för att du ska kunna få avdrag.

 3. Resdagar

  Hur många dagar har du rest till och från ditt arbete under året? Kom ihåg att räkna bort dagar där du har varit frånvarande från arbetet, till exempel vid sjukdom, semester eller annan ledighet.

 4. Beräkna

  Om du åker med eget fordon, eller förmånsbil, ska du använda schablonbeloppen vi angett ovan för att kunna beräkna ditt avdrag. Åker med kollektivtrafik får du göra avdrag för kostnaden för enkelbiljett eller periodkort.

Det är sedan lätt att tro att du får tillbaka hela beloppet som du gör avdrag för. Men så fungerar det inte.

Vad som händer är att avdraget istället sänker din inkomst som skatten beräknas på. Så beroende på hur hög din inkomstskatt är så påverkar den också din skatteminskning.

Ett förenklat exempel:

Stefan har reseutgifter på 21 000 kr. Efter att vi dragit av de 11 000 från 21 000 så landar vi på 10 000 kr. Stefans beskattningsbara inkomst sänks alltså med 10 000.

Om vi säger att Stefan har en inkomstskatt på 30% så skulle det innebära att hans skatt sänks med 3000 kr (han får tillbaka 3000 kr).

Kritik mot nuvarande reseavdrag

Det fanns, och finns fortfarande, en viss kritik mot det nuvarande systemet för reseavdrag, därav tillsattes också Regeringen (2018-2022) en kommitté för att se över det.

Bland annat anser Naturskyddsföreningen att det ”ensidigt gynnar bilanvändning vid arbetspendling på långa avstånd och därmed ökar miljöpåverkan”.

Det påpekas också att det är svårt att få avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik och cykel samt att fusket är omfattande och systemet svårkontrollerat.

Andra vanliga frågor om reseavdraget

Som med så många andra av våra avdrag och skattereduktioner så finns det en mängd med frågor.

Här försöker vi besvara några av de mer vanliga som vi ofta stöter på:

Hur mycket får man tillbaka?

Många tror att det är det totala avdraget som du sedan får tillbaka men så fungerar det inte. Det är istället din inkomst som sänks och sedan skatten på den. Se ett förenklat exempel.

Vad gäller vid samåkning?

Om ni t ex är två stycken som samåker och delar på kostnaderna får båda dra av sin del av utgifterna i deklarationen.

Reseavdrag om man åker kollektivt?

Om du reser till och från ditt arbete med kollektivtrafik kan du få avdrag om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 2 kilometer. Du kan dock bara få avdrag för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kronor.

Reseavdrag vid skiftarbete?

Så länge villkoren är uppfyllda (sträcka till jobbet och tidsvinst) så kan du göra avdrag som vanligt.

Reseavdrag till skola (för student)?

Reseavdraget gäller bara vid förvärvsarbete, alltså inte för studier. Inte ens om det gäller studier på annan ort.

Reseavdrag vid veckopendling?

Om du arbetar på annan ort (längre än 5 mil bort) och övernattar där får du göra avdrag för hemresor. Det faller dock inte under reseavdraget och då gäller inte heller att utgifterna måste överstiga 11 000 kr/år. Du får också göra avdrag även om din arbetsgivare betalar dina hemresor.

Reseavdrag vid jobb i Danmark?

För dig som arbetar i Danmark men bor i Sverige gäller de danska reglerna. Se mer här. Men kort kan vi säga att de danska reglerna är enklare än de svenska. Där gäller en summa per kilometer oavsett transportsätt. Dock behöver avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen vara minst 12 kilometer.

Reseavdraget inför 2024 (föreslagna ändringar)

Inför 2024 föreslås att schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil ska höjas.

Detta för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna som finns.

Förslag på höjningar inför 2024

 • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs: från 18,50 till 25 kronor per mil.
 • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs: från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med el ska fortsatt ligga på 9,50 kronor per mil.

Dessa lagändringar träder i kraft den 1 januari 2023 vilket betyder att du först kommer att använda dig av dessa belopp i deklarationen 2024.

Sammanfattning

Reseavdraget används av många svenskar varje år. Men som med alla avdrag kan det finnas svårigheter att riktigt kunna ta till sig vad som exakt gäller.

Du får ett reseavdrag som görs i din deklaration när du reser till och från jobb eller resor inom jobbet, tjänsteresor.

Dock finns flera villkor och begränsningar som påverkar om och hur mycket du kan få i avdrag.

Hoppas att jag här kunnat reda ut några av dina frågor!

Skulle du dock fortfarande sitta undrande så är du mer än välkommen att ställa din fråga här i kommentarsfältet?! Så ska vi göra vårt yttersta för att ge dig ett svar.

Similar Posts

8 Comments

 1. Hej!
  Kommer verkligen förslaget att gå igenom när det gäller reseavdraget?
  Jag själv pendlar med bil till jobbet 18 mil T&R för att kunna jobba. Kollektiv trafik går inte på streckan och dessutom jobbar jag skift så det skulle inte fungera i all fall. Vill dom inte att folk ska jobba? Jag vet att det är många som sitter i samma situation som mig. Är det bättre att vi slutar att jobba och lever på bidrag i stället?
  För mig blir det en katastrof om avdraget försvinner. Då känns det som att det inte lönar sig att arbeta längre. Kostnaden för mig skulle bli enorm för att ta mig till jobbet om avdraget försvinner. Hur mycket skulle jag få med dom nya reglerna för avdraget då jag pendlar 18 mil varje dag?

  1. Hej Thomas,

   Det är många med dig som tycker att förslaget om ny reseavdraget är mindre bra. Flera instanser har inkommit med invändningar.

   Det senaste jag hört är att arbetet har blivit försenat dels på grund av pandemin men också pga mer analys av remissvaren behövs. Som tidigast kommer lagen därför att börja gälla från 1 januari 2022. Det påverkar då den deklaration du gör våren 2023. Men jag är ännu tveksam om det kommer hinna bli klart tills dess.

   Vi ska göra en djupdykning i ämnet så fort vi får lite mer information.

 2. Hej.
  Hur blir det för oss som åker runt hela sverige på olika industrier jobbar som resemontör, har mellan 35 och 50 mil enkel resa lika långt hem, jobbar ca 48 veckor om året, det skulle bli en jätte förlust med det nya systemet.

  1. Hej Sten-Åke,

   Det är en av många negativa effekter av det nya systemet. Det blir så att fler får ta del av det men de som verkligen använder det, som du, får ut klart mindre. Om det skulle bli någon sorts förändring kan jag tänka mig att det är för er som åker mycket och långt. Men det är dock långt ifrån säkert att så kommer att ske.

 3. Hej!
  Jag jobbar 1 vecka och ledig 1 vecka, pendlar med flyg från Kalmar till Kiruna. Hur ser det nya avdraget ut för mig? Att köra bil eller åka tåg tar alldeles för lång tid så det finns ju inget annat alternativ. //Mvh M

  1. Hej Martin,

   Tyvärr är ju du en sådan som förmodligen ”förlorar” på det nya. Man kan sammanfatta det med att det blir mer till fler men mindre till få, jämfört med idag. Det kommer läggas ett förslag på att höja skattereduktionen till åtta kronor milen och avståndsgränsen till 12 mil vilket gör det lite bättre för dig. Om det bara är för att kompensera för höga bränslepriser eller permanent vet jag dock inte.

 4. Om man har en förmånsbil och arbetsgivaren står för tankkort får man ändå dra av 12:- milen för resan till och från jobbet??
  Har 62mil t/r till jobbet (Veckopendlar)

  1. Hej Stefan,

   Det är en bra fråga och jag har sett information åt båda hållen så att säga. För att få göra avdrag måste du ha betalat skatt för resorna, t ex att du får ersättning från din arbetsgivare för dessa resor. Då kan du också ta upp dem i deklarationen. Men tipset är att skicka ett mejl till Skatteverket. Då får du svart på vitt vad som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *