Vad är skillnaden mellan en EPA-traktor och en A-traktor

Vad är skillnaden mellan en EPA traktor och en A-traktor?

Du har säkert precis som jag undrat vad skillnaden är mellan en EPA traktor och en A-traktor? Eller finns det någon skillnad alls, är det egentligen bara två olika ord för samma sak?

Men nej, det är inte samma sorts fordon och det finns tydliga skillnader. Häng med så reder vi ut det.

Skillnad mellan A- och EPA-traktor

Den stora principiella konstruktionsskillnaden är att:

 • A-traktorn måste vara konstruerad för en maxhastighet av 30 km/h på horisontell väg.
 • Medan en EPA-traktor skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). Samtidigt som den inte heller får köras fortare än 30 km/h.

Du kanske noterade ett skulle i stycket om EPA-traktorn. Det är nämligen så att nyregistrering av EPA-traktorer upphörde redan 31 mars 1975 och ersattes då fullt ut av A-traktorer. Så det är alltså väldigt många år sedan någon ny EPA registrerades.

Men även om EPA traktorer inte längre kan registreras finns det fortfarande en del kvar. Och i folkmun kallas många av dessa fordon för EPA-traktorer även om det då rör sig om en A-traktor.

Bild på en EPA-traktor av märket Volvo Duett
Staffan Vilcans, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

Vad är en EPA-traktor?

En EPA-traktor är en ombyggd äldre person- eller lastbil. I början, under 30-talet, användes de som jordbruksmaskin.

När fler började hitta ut på vägarna tillsattes allehanda utredningar och under under slutet 70-talet bestämdes det att de skulle förbjudas. Detta då de ansåg vara en trafikfara och bidrog till olyckor.

Detta ledde dock till stora protester och beslutet ändrades till att de fick finnas kvar men inga nya kunde registreras.

EPA-traktorerna blev populära bland ungdomar under 18 år som under väntan på att få ta körkort då kunde köra EPA istället.

Krav för EPA-traktorer (enligt EPA-traktorkungörelsen (1940:440))

 • Skall ha bärande ram och inte någon självbärande kaross
 • Får ej ha fjädring på bakhjulen
 • Maximal utväxling 10:1 mellan motorn och hjulen
 • Hjulbasen får vara högst 225 cm
 • Måste också vara utrustad med en draganordning.

Sedan 1975 är det inte längre möjligt att nyregistrera EPA-traktorer, fordonet har istället ersatts av A-traktorer.

Det finns än idag ”äkta EPA-traktorer”, som de kallas, som rullar på våra vägar. Dessa måste kontrollbesiktas och det ska göras 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Bild på en A-traktor av märket Volvo
Epapojk12345, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Vad är en A-traktor?

Sedan 60-talet har det varit möjligt att registrera om en bil (eller lastbil) till en A-traktor.

Under ett par år fanns det alltså möjlighet att både registrera EPA- som A-traktorer.

En A-traktor ska vara ombyggd så att det är uppenbart att den inte längre är avsedd för person- eller godsbefodran.

Bilens ordinarie förarhytt eller karosseri ska behållas men måste i vissa fall kortas så att utrymmet bakom framsäten inte kan rymma passagerare eller gods. Säte för en eller två passagerare får dock förekomma.

Genom åren har nya regler och ändringar kommit. Här är dock några som gäller idag:

Krav för A-traktorer

 • Måste vara konstruerad för en maxhastighet på 30 km/h
 • Måste registreras om från bil/lastbil till A-traktor via en godkänd registreringsbesiktning
 • Får inte ha något baksäte
 • Skall vara försedd med någon form av draganordning
 • Måste kontrollbesiktas

En del av dessa skillnader och nya regler har gjort att det numera går att bygga A-traktorer av nyare bilmodeller.

Likheter mellan en EPA och en A-traktor

Det finns som vi beskrivit några skillnader mellan dessa båda fordonstyper med egentligen desto fler likheter.

 • Du måste ha körkort med minst AM-behörighet för att få köra fordonen
 • Inte något av fordonen får framföras i en högre hastighet än 30 km/h
 • Båda fordonen måste baktill ha en LFG-skylt
 • Båda fordonen måste vara utrustade med någon typ av draganordning

Vanliga frågor

Vad står EPA för i EPA-traktor?

Namnet kommer efter lågprisvaruhuset EPA som tillhandahöll bilreservdelar. Det syftar på de låga priser och enklare kvalitet som fanns där.

Hur fort får en EPA gå?

EPA-traktorn måste inte som en A-traktor ha en konstruerad maxhastighet utan den kan egentligen gå hur fort som helst. Men den får inte framföras på allmän väg högre än i 30 km/h.

Får det vara fler än 2 personer i en EPA?

Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Får man köra EPA när man är 15 år?

Har du AM-körkort kan du köra EPA. Och det körkortet går att ta från och med 15 år

Vi sammanfattar och summerar

En EPA- och en A-traktor är i mångt och mycket samma sorts fordon, med några konstruktionsskillnader.

En av de stora skillnaden är att A-traktorn är konstruerad för att max gå i 30 km/h medan EPA-traktorn har en utväxling som begränsar hastigheten.

Sedan är det så klart en skillnad i att det sedan 1975 inte går att registrera en EPA. Utan alla ”nya EP:or” är alltså A-traktorer.

Läs mer om A-traktorer.

Har du några frågor eller funderingar kring EPA- eller A-traktorer hjälper vi dig gärna? Ställ din fråga via kommentarsfältet här nedan så ska vi försöka hjälpa dig.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.