Allt om ägarbyte av bil dödsbo

Ägarbyte Bil Dödsbo – vad gäller vid köp & sälj från dödsbo?

När du köper eller säljer en bil krävs ett ägarbyte. Och i normala fall är ägaren en levande person där ni tillsammans sköter ägarbyte och allt pappersarbete.

Men om ägaren är ett dödsbo vad händer då? Hur går affären och ägarbytet till?

Det ska vi se till att reda ut med dig här idag.

Hur fungerar ägarbyte av bil från ett dödsbo

Om ägaren till en bil är ett dödsbo måste ägarbytet göras via bilens registreringsbevis. Du kan alltså inte göra anmälan om ägarbyte vi webb eller i appen som vid vanliga ägarbyten.

Skriva under anmälan om ägarbytet kan en representant från dödsboet (dödsbodelägare eller boutredningsman) göra.

Så här går du tillväga:

Du måste använda det senaste registreringsbeviset i original. Och det är del 2 som används, den gula delen. Skulle du sakna registreringsbevis går det att beställa ett nytt.

Skulle det röra sig om ett gammalt registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälans innehåll

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

  • köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
  • köparens namn
  • köparens adress i Sverige
  • datum för äganderättens övergång
  • underskrifter av både säljare och köpare.

Skicka anmälan till

Anmälan om ägarbyte skickas till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Sälja Bil från ett dödsbo – tänk på det här

Innan du väljer att sälja bilen måste du se till att bouppteckningen är genomförd.

När sedan bouppteckningen är genomförd går det bra att sälja bilen. Det är du eller en annan representant för dödsboet (dödsbodelägare) som måste signera ägarbytet.

Ingenting ur dödsboet får säljas eller tas utan de andras dödsbodelägarnas samtycke.

Intäkterna från försäljningen går till dödsboet och används för att lösa lån eller andra skulder. Finns det sedan tillgångar över efter alla skulder betalas får de som är arvingar och dödsbodelägare ta över dessa.

Köpa Bil från ett dödsbo – tänk på det här

Är ägaren till en bil du ska köpa ett dödsbo är skillnaderna inte speciellt stora gentemot ett ”vanligt” bilköp.

Du gör upp affären med en representant från dödsboet och det är också denne som undertecknar ägarbytet åt säljaren.

Ägarbytet behöver, som vi beskrivit ovan, göras på papper.

Skulle det handla om en väldigt gammal bil eller en bil som stått still under många många år gäller det att du verkligen kollar upp bilen och testar den. På så sätt minskar du risken för tråkiga överraskningar.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder.

Tillgångarna och skulderna (kvarlåtenskapen) ska enligt lag förtecknas i en bouppteckning. Bouppteckningen ska ske inom tre månader efter dödsfallet.

Fram tills att ett arvskiftet har skett förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. En person med arvsrätt kallas antingen dödsbodelägare eller efterarvinge (person som har rätt att få ut sitt arv först efter att en dödsbodelägare avlidit). Ett dödsbo kan också förvaltas av en boutredningsman.

Dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat och all kvarlåtenskap fördelats mellan de olika arvingarna.

Dödsboet räknas som en juridisk person.

Vanliga frågor

Vad händer med bil och billån när någon dör?

När en person som har bil och lån på bilen avlider övergår lånet och fordonet till dödsboet. Långivaren får information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket och skickar därefter ut ett ränte- och kapitalbesked inför bouppteckningen.

Får man köra dödsboets bil?

Får man ta saker, ex bil, ur ett dödsbo innan bouppteckningen är gjord?

Nej. Äganderätten övergår från dödsboet till arvingarna först efter att bouppteckning har gjorts och arvet har skiftats ut.

Får efterlevande maka/make ta över den avlidnes bil?

Nej, den tillhör dödsboet

Vem ärver bilen vid dödsfall?

Bilen tillfaller dödsboet efter den avlidne. Hur sedan tillgångarna i dödsboet fördelas mellan arvingarna är antingen reglerat i lag eller efter överenskommelse.

Vi sammanfattar

Att göra ett ägarbyte på bil som tillhör ett dödsbo skiljer sig på en viktig punkt. Ägarbytet måste göras på bilens registreringsbevis och skickas in till Transportstyrelsen.

En representant från dödsboet kan underteckna ägarbytet å dödsboets vägnar men alla dödsbodelägare måste ha gett sitt godkännande till affären.

Har du erfarenhet av att göra ägarbyte där bilen tillhört ett dödsbo? Tycker du vi missat något? Kommentera gärna så kan andra ta del av dina synpunkter. Tack.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.