Allt om drivmedelskompensationen

Drivmedelskompensationen – 1000 kr till alla personbilsägare

Den 14:e mars presenterade regeringen ytterligare ett åtgärdspaket. Denna gång för att möta prisökningar på drivmedel till följd av invasionen av Ukraina.

Tidigare paket har rört coronapandemin eller de höga elpriserna.

Här ska vi gå in på detaljerna för just drivmedelskompensationen och se vad det kommer att innebära för just dig.

Vad innehåller åtgärdspaketet (drivmedelskompensationen)?

Drivmedelskompensationen innebär att alla som äger en personbil i Sverige får 1000 kr i stöd. Du måste dock ha stått som registrerad ägare för bilen den 1 mars 2022.

Bilen får inte heller vara avställd, eller vara belagd med körförbud eller användningsförbud den 1:e mars -22.

Du får stödet oavsett vilken typ av bränsle/energi din bil drivs av. Det spelar inte heller någon roll om du köpt eller leasar bilen. Men det är bara för en personbil per person. Så om du äger 5 bilar kommer du ändå bara få stöd för 1 bil.

Personer som bor i kommuner som ingår i stödområden 1, 2 eller 3 och äger en personbil får ytterligare 500 kr i kompensation. Stödområden är områden i gles- och landsbygd där avstånden är extra stora.

Tanken är att denna kompensation ska betalas ut automatiskt. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till runt 4 miljarder kronor.

Vi fokuserar här främst på delen med drivmedelskompensationen men åtgärdspaketet innehöll även:

Sänkt Drivmedelsskatt

Drivmedelsskatten på diesel och bensin sänks tillfälligt. Detta till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk.

För priset på bensin och diesel innebär det att det vid pumpen blir drygt 1,30 kronor lägre per liter (detta utöver den skattesänkning på 50 öre som sker i maj som oppositionen fick igenom riksdagen).

Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från den 1 juni till 31 oktober 2022. Och kostnaden för denna åtgärd beräknas till 3,7 miljarder kronor.

Ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonusen

Då pengarna för klimatbonusen i stort sett redan nu är slut för 2022 så tillförs nu 3,9 miljarder kronor.

Därmed undviks förhoppningsvis situationer som de två senaste höstarna när medlen tagit slut och privatpersoner fått vänta flera extra månader på att få sina bonusar utbetalda.

Elpriskompensationen förlängs med ytterligare 1 månad

Kompensationen för det höga elpriset förlängs och gäller nu även mars månad men bara i södra och mellersta Sverige, elprisområde tre och fyra.

Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad och kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor.

Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 900 miljoner kronor.

Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs tillfälligt

För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi ges ett tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.

Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad. Det ska gälla för månaderna Juli tom December 2022.

Kostnaden för detta beräknas till omkring 500 miljoner kronor.

Ett nytt och förenklat reseavdrag

Vi har tidigare skrivit om det nya reseavdraget (eller skattereduktionen) som det har arbetats på ett tag. Det syftar till att ersätta dagens reseavdrag och ska helt baseras på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen.

Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Reduktionsplikten ska fysas

Reduktionsnivåerna för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under 2023. Regeringen kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet att det ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Regeringen avser också att tidigarelägga uppdraget till Energimyndigheten om att se över om reduktionsnivåerna för diesel och bensin bör justeras från 2024.

Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 september 2022.

BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas

Den årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin pausades för 2021 och 2022. Det föreslås den även göras nästa år, alltså för 2023. Regeringen kommer att skicka ut förslaget på remiss med målet att det ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Kostnaden för denna åtgärd beräknas till omkring 900 miljoner kronor för 2023.

Vilka kommuner ingår och vart ligger Stödområde 1, 2 och 3?

Jag förstår att du och många andra med dig undrar just det. Kan just jag se fram emot en femhundralapp extra? Bor jag i ett utav dessa stödområden?

Som en extra kompensation för att boende inom dessa områden beräknas ha extra långa avstånd så får alla här 500 kr extra för en personbil. Detta alltså utöver 1000 kr.

Så 1 500 kr i drivmedelskompensation för dig som bor där.

Här kan du se en PDF med alla dessa stödområden.

Tanken med dessa regionalstödsområden är att berörda regioner och Tillväxtverket kan bevilja regionalt investeringsstöd till företag för verksamheter som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling inom dessa områden.

Varför läggs detta åtgärdspaket med drivmedelskompensation fram?

Kort och gott för att stärka Sverige (och dig som medborgare/konsument) i denna extraordinära situation.

Vi har på kort tid drabbats av verkligt höga prisökningar, speciellt då på drivmedel. Med målet att minska påverkan på oss och konsumtionssamhället i stort så görs dessa åtgärder.

Sedan går det så klart inte att komma runt faktumet att det är valår och att tidigare paket mottagits väl av oss väljare.

Vanliga Frågor

När kommer kompensationen att betalas ut?

Utgångspunkten är att drivmedelskompensationen ska betalas ut med automatik senast från augusti 2022. Det är Transportstyrelsen som kommer att sköta utbetalningarna och det kommer att ske via inbetalning på konto eller via en utbetalningsavi.

Får jag kompensation även om jag äger en el- eller hybridbil?

Ja. Kompensationen kommer gälla för samtliga personbilar.

Får jag kompensationen om jag leasar min bil?

Ja. Kompensationen kommer även gälla privatpersoner som leasar en personbil.

När måste jag äga bilen för att få kompensationen?

Du måste stå som registrerad ägare av bilen den 1:e mars 2022.

Om bilen var avställd den 1:e mars 2022?

Då blir det inga pengar. Bilen får inte heller vara belagd med körförbud eller användningsförbud.

Kommer det att dras skatt på de 1000 kronorna?

Nej.

Måste jag göra något för att få ut ersättningen?

Nej, du behöver inte göra något. Detta ska skötas automatiskt.

Vilken typ av bilar är berättigade till ersättningen?

I denna lag avses med personbil detsamma som personbil klass I i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Varför är det just 1000 kr som kommer att ges?

Bra fråga. Antagligen är det en summa som gör lite skillnad för oss som privatpersoner men som ändå inte kostar alltför mycket för staten.

Om bilen används som taxi?

Då blir det ingen ersättningen. Fordon som användes i yrkesmässig trafik, taxitrafik eller i en biluthyrningsrörelse eller trafikskola anses inte vara privata personbilar.

Sammanfattning

Om förslaget går igenom i riksdagen kan alltså alla privatpersoner som äger en personbil se fram emot att få 1000 kr extra i plånboken runt augusti.

Detta oavsett vilket drivmedel din bil går på, hur mycket du kör eller om du leasar bilen.

Bor du dessutom i stödområde 1, 2 eller 3 kan du se fram emot 1 500 kr.

Vi här på BilPuls håller fortsatt koll på frågan för att se om förslaget antas eller om det kommer att göras om.

Similar Posts

8 Comments

  1. Hej Paola,

   Som det står i artikeln så är det inte helt spikat ännu. Men målet är att utbetalning ska ske senast under Augusti 2022.

 1. Behöver man ansöka för 1000 kr någonstans? Vart isf?
  Eller kommer pengarna automatiskt från och med augusti på bankkonto..

  Imran

  1. Nej, inte du eller någon annan bilägare fick någon kompensation. En majoritet i riksdagen ansåg att det fanns bättre sätt att kompensera bilägare på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *