Allt om alkolås efter rattfylleri

Allt om Alkolås efter Rattfylleri

Om du fått, eller riskerar att få, ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri finns det en möjlighet att få fortsätta köra bil. Detta om du installerar ett alkolås i bilen.

Här går vi genom allt om vad som gäller och hur du i så fall ansöker om villkor om alkolås.

Varför alkolås (istället för återkallelse)?

Om du har fått, eller riskerar att få, ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri finns det möjlighet att få fortsätta köra med ett alkolås installerat i bilen.

För att fortsätta få köra bil måste du i så fall ansöka om villkor om alkolås.

Detta är ett väldigt bra alternativ för dig som är helt beroende av bilen. T ex om du kör väldigt mycket bil i tjänsten. Istället för att vara utan körkortet i 1 – 2 år kan du då ansöka om villkoret om alkolås.

Vem kan ansöka om alkolås?

För att kunna ansöka om alkolås och för att ansökan ska kunna bli godkänd måste du:

 • fått eller riskera att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri (orsakat av alkohol)
 • ha ett körkort från ett EES-land
 • vara permanent bosatt i Sverige.

Du kan alltså inte få ett körkort med villkor om alkolås om rattfylleriet skett med narkotika i blodet eller om du använder narkotika.

Om man åkt dit för rattfylleri måste man då använda sig av alkolås?

Nej det måste du inte. Du kan också avstå att köra bil under din spärrtid.

Detta är bara en möjlighet för de som inte kan eller vill vara utan körkortet.

Hur ansöker man om körkort med villkor om alkolås

Detta gör du genom att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. Ansökan ska bestå av en viljeförklaring och ett läkarintyg.

Gör så här:

 1. Beställ hem ansökningsblanketten ”Ansökan om körkort med villkor om alkolås”.
 2. Boka tid hos läkare och gör ett läkarbesök. Läkarintyg ska vara skrivet av en läkare som är specialist i psykiatri eller annan specialistläkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Synskärpan kan även skickas in separat och ska vara skrivet av läkare, optiker eller behörig personal på trafikskola.
 3. Skulle läkarbesöket dra ut på tiden kan du först skicka in viljeförklaringen och sen komplettera med läkarintyget senare.
 4. Invänta besked från Transportstyrelsen.

Hur lång tid har man alkolås?

Du kan ha villkor om alkolås i 1 eller 2 år.

Tiden räknas från när du fått beslutet om alkolås. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit återkallat.

Villkorstiden är 2 år i följande fall:

 • om det gäller grovt rattfylleri
 • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring.

I övriga fall är villkorstiden 1 år.

Vad krävs under villkorstiden?

Under hela villkorstiden följer Transportstyrelsen upp hur det går för den person som har ett körkort med villkor om alkolås.

Denna uppföljning sker mestadels via informationen som laddas ner från alkolåsets logg när låset servas. I denna loggen registreras bland annat misslyckade startförsök.

Vad som ingår i uppföljningen varierar beroende på om villkorstiden är 1 eller 2 år och om det finns en missbruksdiagnos med i bilen. Här kan du läsa om exakt vad som gäller i olika fall.

Installation av alkolåset ske inom fyra veckor från det att villkorstiden börjar gälla. När alkolåset sedan är installerat i fordonet ska det sitta kvar till villkorstiden är slut.

Under hela villkorstiden ska låset servas och tömmas på information vid olika tidpunkter, men minst var sjätte månad. Detta är obligatoriskt.

Vad händer vid villkortsiden slut?

Strax innan villkorstiden är slut (ca 1 månad innan) skickas en ansökningsblankett hem om nytt körkort utan villkoret om alkolås.

Skickas blanketten in i tid får du direkt efter villkorstidens slut ett nytt körkort utan villkor om alkolås hemskickat till dig.

Vad kostar det att installera och använda sig av alkolås?

Beroende på villkorstiden längd brukar det kosta mellan 20 000 – 40 000 kronor.

Du betalar dock inget till Transportstyrelsen utan dessa är utgifterna du betalar för:

 • köp eller hyra av alkolås
 • service av alkolåset
 • och obligatoriska läkarkontroller.

Alkolåset är personligt

Om du blir beviljad villkor för alkolås får du under denna villkorstid bara köra fordon som är utrustat med ett alkolås. Men det räcker inte med vilket lås som helst utan det måste vara:

Det räcker alltså inte med ett alkolås av rätt fabrikat. Utan det måste också vara personligt utfärdat för dig och vara programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer.

Av Transportstyrelsen Godkända Leverantörer av Alkolås

Följande företag är godkända:

Utöver att låset måste vara godkänt och personligt utfärdat ställs även krav på att det under villkorstiden sköts och får regelbunden service på anvisat serviceställe.

Det är även den godkända alkolåsleverantör som anvisar serviceställen för installation, service samt den obligatoriska tömningen av information av ditt alkolås som ska ske före villkorstidens slut.

Vad är ett alkolås & hur fungerar det?

Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke på. Detta sitter monterat under instrumentpanelen och spärrar bilen från att kunna startas på det vanliga sättet.

För att kunna starta fordonet måste föraren göra ett godkänt utandningsprov i munstycket. Ett godkänt utandningsprov understiger 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften. Detta motsvarar 0,2 promille alkohol i blodet.

Utöver vid start så kommer föraren dessutom behöva blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Allt för att undvika alkoholpåverkan även under pågående färd.

Varje blåsning registreras i alkolåsets minnesfunktion.

Vad händer om man försöker starta fordonet med alkohol i kroppen?

Kort och gott, det startar inte.

Skulle du lämna flera underkända utandningsprov kommer det att krävas service av alkolåset. Samma sak om du skulle välja att inte lämna utandningsprov under färd.

Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till Transportstyrelsen. De ser alltså om du försökt köra fordonet med alkohol i utandningsluften.

Alkolås, rattfylleri & återkallelse av Körkort

Om du är misstänkt för, eller har gjort dig skyldig till, trafiknykterhetsbrott ska körkortet återkallas.

Vid rattfylleribrott på grund av alkohol kan man i vissa fall få köra med alkolås, i stället för att ha körkortet återkallat. Då är spärrtiden minst 12 månader vid rattfylleri och minst 24 månader vid grovt eller upprepat rattfylleri.

Blir du stoppad med alkohol i blodet kan du ”komma undan” med en varning i stället för återkallelse. Men bara om du har en alkoholkoncentration under 0,15 mg/l i utandningsluften.

Straff vid Rattfylleri

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Finns försvårande omständigheter kan spärrtiden bli längre än så.

Vad gäller vid spärrtid över 1 år?

Får du en spärrtid på mer än ett år behöver du ta om ditt körkort.

Det krävs alltså ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att få tillbaka körkortet. För att få göra förarprovet krävs också en ny riskutbildning.

Vanliga frågor

Kan man bli nekad alkolås?

Ja det kan man. Det finns villkor som måste uppfyllas och om dessa ej bedöms kunna uppfyllas så blir man nekad.

Hur många gånger kan man få alkolås?

Det beror på. Skulle du åka dit igen direkt efter att haft villkor om alkolås kommer du troligen att bli nekad.

Kan man dricka alkohol om man har alkolås?

Det kan du. Men du ska självklart inte försöka starta bilen.

Hur lång är handläggningstiden vid ansökan om alkolås?

Det varierar men räkna med 2 – 2,5 månad från ansökan till beslut. Med villkorstid på två år är handläggningstiden ännu längre.

Kan man ha alkolås i flera fordon samtidigt?

Ja det kan man om de uppfyller alla krav som ställs. Vill du byta bil går det att flytta låset men tänk på att det måste vara godkänt för bilen och installeras av en godkänd verkstad.

Kan alkolåset reagera på munalkohol och liknande?

Ja det kan det. Därför är det viktigt att man sätter sig in i och verkligen läser de instruktioner som medföljer.

Kan någon annan köra fordonet där alkolåset finns installerat?

Ja det kan dom. Men låset är personligt så om denna person skulle blåsa positivt är det låsets ”ägare” som bli ansvarig för det positiva blåset.

Syns det på körkortet att man har alkolås?

Ja det gör det. Precis som med andra villkor syns det på baksidan av kortet. Här med villkor 69.

Får man agera handledare åt t ex barn som övningskör?

Nej. Den som inom de tre senaste åren haft körkort med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

Får man köra utanför Sverige med alkolås

Nej det får du inte. Detta eftersom körkortet med villkor om alkolås endast är giltigt i Sverige och inte i några andra länder.

Kan man få alkolås om man har ett utländskt körkort?

Ja, om du är permanent bosatt i Sverige och har ett EES-körkort kan du ansöka om villkor om alkolås.

Vad menas med villkorstid?

Med villkorstid syftas på den tid man har körkort med villkor. Om du t ex har en villkorstid på 1 år så gäller villkoret från den dagen du tog emot delgivningen av beslutet om körkort med villkor och 1 år framåt. Efter den tiden plockas villkoret bort.

Vi sammanfattar

Villkoret om alkolås är en möjlighet för dig som åkt dit för rattfylleri att fortsätta få köra bil efter att ditt körkort återkallats och du fått spärrtid. För dig som dagligen är helt beroende av bilen är det en stor möjlighet.

Men det är förenat med en hel del villkor som du har kunnat läsa om här ovan och det kostar också en bra slant.

Har du fler frågor kan du ställa dessa genom att lämna en kommentar här nedan eller söka svaret på din fråga här hos Transportstyrelsen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.