Får man stann eller parkera på huvudled?

Får man stanna (eller parkera) på Huvudled?

Här ska vi snabbt lära dig vad som gäller när det kommer huvudleder och om du får stanna eller parkera på denna typ av väg.

Är det tillåtet att stanna på en huvudled?

Det korta svaret är: ja, det är tillåtet att stanna på en huvudled.

Det innebär att du får stanna för att lasta av eller på gods och för att låta någon kliva i eller ur bilen. Det är också tillåtet att stanna om trafikförhållandena kräver det eller för att undvika fara.

Detta så länge du inte utgör en fara eller är ett hinder för de andra i trafiken.

Är det tillåtet att parkera på en huvudled?

Det korta svaret är: nej, det är inte inte tillåtet för dig att parkera på en huvudled.

Men det finns ett undantag. Det är om skylten för parkering sitter under vägmärket för huvudled och det finns parkeringsfickor. Då är det nämligen tillåtet att parkera. Trots att du befinner dig på huvudleden.

Parkering på huvudled och böter

Har du parkerat på huvudled riskerar du parkeringsböter. Hur höga böter varierar beroende på vart felparkeringen skett. Men räkna med runt 700 kr.

Du riskerar dock aldrig att bli av med ditt körkort för en felparkering.

Vad är en huvudled?

För att förenkla kan det vara bra att vi även beskriver vad en huvudled är.

Färdas du på huvudled måste andra trafikanterna lämna företräde åt dig. Du har alltså alltid företräde när du kör på en huvudled.

Denna typ av väg märks alltid upp med en huvudledsskylt.

Väjningspliktsmärket Huvudled

Du känner igen på dess kvadratiska form (roterad 90 grader) och dess gula färg med vit och svart ytterkant. Skylten finns vid början av huvudleden och upprepas sedan (oftast) efter varje korsning så länge den gäller.

När huvudleden slutar att gälla finns vägmärket Huvudled upphör.

Väjningspliktsmärket Huvudled Upphör

Andra vanliga frågor om huvudleder

Får man stanna på en huvudled för att prata i telefon?

Att stanna för att prata i telefonen räknas som en parkering. Och att parkera är inte tillåtet på huvudled. Därför får du alltså inte stanna för att prata i telefonen.

Vad gäller när huvudled upphör?

Efter skylten om att huvudled upphör passerats gäller andra trafikregler, som till exempel väjningsplikt eller stopplikt. Och om inget annat angetts gäller högerregeln.

Får man vända på en huvudled?

Ja, det finns inga generella förbud mot att vända på en huvudled. Men det är bara tillåtet om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter. Detsamma gäller vid backning.

Vi summerar

Du får alltså stanna på en huvudled så länge du kan göra det trafiksäkert.

Men du får däremot inte parkera på en huvudled. Att t ex stanna för att prata i telefonen räknas som att parkera och är därför inte tillåtet.

Hoppas vi kunnat bringa klarhet i denna fråga!

Har du några funderingar eller andra trafikfrågor du behöver svar på? Lämna en kommentar så ser vi till att hjälpa dig.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *