Lägsta hastighet motorväg?

Vilken är den lägst tillåtna hastigheten på motorväg? (finns någon?)

Hur ligger det egentligen till, finns det någon lägsta hastighet som man måste hålla sig över på en motorväg?

Svaret är: nej det finns ingen undre hastighetsgräns.

Du kan alltså i praktiken köra hur långsamt som helst på en motorväg utan att bryta mot några trafikregler.

Hur långsamt får man köra på en motorväg?

Får man alltså köra hur långsamt som helst? Det låter ju väldigt trafikfarligt.

Ja även om det inte finns någon fastställd undre hastighetsgräns så finns det dock en tydlig regel i trafikförordningen som säger följande:

En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

Trafikförordningen

Frågan är då bara vad överdrivet låg hastighet är för hastighet?

Eftersom det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled (samt på-och avfartsvägar) köra långsamtgående fordon. Fordon som alltså inte får gå fortare än 40 km/tim.

Då kan vi nog konstatera att lägre än 40 km/h får och ska man inte hålla på en motorväg.

Utan att gå in på juridiken så skulle jag hävda att du bör hålla en hastighet som gör att trafiken flyter på.

Kör du i en hastighet där det bildas långa köer och många omkörningar behöver göras kör du för långsamt.

Åtalad för att ha kört för långsamt

2020 blev en man i 40-årsåldern åtalad för vårdslöshet i trafik. Han ansågs helt enkelt köra för långsamt.

Det var på E18 utanför Enköping som höll mannen en hastighet på 55 kilometer i timmen. Detta på en väg som alltså har 110 km/h som högsta tillåtna hastighet.

Polisen stoppade bilföraren och ansåg att han orsakat en trafikfarlig situation.

Andra fordon som inte får köras på motorvägar och motortrafikleder

För att hindra för mycket långsam trafik på dessa vägtyper är en rad med långsamt gående fordon förbjudna att framföras på dessa vägar.

Och det gäller även för dessa fordonstyper:

  • Moped klass I
  • Traktorer
  • Motorredskap
  • Terrängfordon
  • Hästfordon
  • Mopeder och så kallade Mopedbilar
  • Cyklar
  • Motorfordon med tillkopplat efterfordon.

Sammanfattning

Det finns ingen lag eller regel som säger hur långsamt du får köra på en motorväg eller motortrafikled.

Men däremot får du inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet. Frågan här är då vad överdrivet låg hastighet är?

Vår bedömning är att det är när du påverkar den övriga trafiken på ett trafikfarligt sätt.

Vad tycker du? Vilken hastighet är den lägst du accepterar att någon annan bilist håller?

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *