Högsta tillåtna hastighet för olika fordon och svenska vägar

Högsta Tillåtna Hastighet – för fordon & vägar

Hastighet är något som alltid intresserat, fascinerat och begränsat oss. Frågor som – ”hur fort går den?”, ”hur fort får man köra med den?” eller ”hur fort får man köra här?” har vi alla stött på.

Och att undvika böter för nesliga fortkörningar vill vi ju alla.

Här ska vi se till att du vet vilka hastighetsbegränsningar som gäller, både när det gäller för olika sorters fordon men också för våra svenska vägar.

Då kör vi 🙂

Högsta tillåtna hastighet för olika Fordon

Det är frågor som ständigt kommer upp och här går vi genom alla olika fordon och fordonskombinationer.

För att göra det mer överskådligt så delar vi in fordonen i kategorier. Vi listar dem också med högst hastighetsbegränsning överst.

Gör det förhoppningsvis enklare att följa.

Personbil

Enligt vägens gällande hastighetsbegränsning, eller rådande omständigheter.

Personbil med släp

80 km/tim

80 km/tim

80 km/tim

80 km/tim

50 km/tim

40 km/tim

40 km/tim

30 km/tim

30 km/tim

30 km/tim

Buss

100 km/tim

90 km/tim

Lastbil

Enligt vägens gällande hastighetsbegränsning.

80 km/tim (90 km/tim på motorväg/motortrafikled)

Bogsering

40 km/tim

30 km/tim

30 km/tim

Moped

45 km/tim

25 km/tim

Som du kan se är vikten på fordonet en stor del i det hela. Så att hålla kolla på vikten är viktigt 🙂

Söker du efter källor så hittar du alla hastighetsgränser i trafikförordningen. Hos transportstyrelsen finns även en bra hastighetstablå i pdf-format.

Hastighetsbegränsningar för Svenska Vägar

Högsta tillåtna hastighet i Sverige

För tillfället (2021) är den högsta tillåtna hastigheten på en svensk väg 120 km/tim.

Den gäller på vissa av våra motorvägar.

”Lägst tillåtna” hastighet i Sverige

Den lägsta hastigheten är 30 km/tim och den begränsningen stöter du på inom tättbebyggt område. Sedan har vi hastighetsgränser för varje stigande 10-tal upp tom 120 km/h.

Skyltar för hastighetsbegränsning

Skyltarna för hastighetbegräsning är runda med gul bakgrund och röd kant. De tillhör gruppen med förbudsmärken.

Svenska skyltar för hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Undantag från hastighetsbegränsningarna

Det finns undantag och några av de vi vanligen tänker på är självklart ambulans, polis och brandkåren (räddningstjänst).

Men också dessa yrkesutövare får i brådskande fall, eller i andra jämförliga trängande fall, köra fortare:

 • Tullpersonal
 • Personal vid kustbevakningen
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Veterinärer
 • Personal inom kriminalvården

Detta enligt 11 kap 10 § i trafikförordningen.

Varför finns hastighetsbegränsningar på olika sorters vägar?

Det är kort och gott för att minska antalet döda och skadade i trafiken.

De olika hastigheterna bestäms efter vägens utformning. Samtidigt tas även hänsyn till faktorer som miljö, tillgänglighet och regional utveckling (för ex arbetspendling).

Om alla håller hastighetsgränserna kan minst 100 liv räddas varje år.

Sammanfattning

Att känna till alla hastighetsgränser är ju en förutsättning för att kunna köra lagligt på vägarna. Så förhoppningsvis har vi kunnat räta ut ett och annat frågetecken här.

För dig som nyligen tagit körkort, eller är på gång att ta, så gäller det att ha koll på alla dessa bestämmelser och tekniska termer. Underlättar väldigt mycket vid reoriprovet.

Skulle du ändå har frågor eller om något är oklart? Bara skicka en kommentar här nedan så ser vi till att svara dig asap!

Similar Posts

2 Comments

 1. Hej 🙂 Högsta hastighet för personbil med bromsat släp är ju 80 km/h, således är det väl olagligt att framföra detta ekipage över 80 km/h? Det kan väl inte vara så att bötesbeloppet är lika om detta ekipage framförs i 90 på en 80-väg jämfört med om en personbil utan släp framförs i 90 på en 80-väg?

  1. Hallå Robert,

   Båda situationerna är ju lika ”olagliga” så därför är det också samma bötesbelopp som gäller. Sedan kan man (med rätta?) hävda att det är farligare att köra för fort med släp än utan, men men..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.