Bidrag för Laddbox 2021

Bidrag Laddbox för 2022 – vad du behöver veta

Möjligheten att ladda sin elbil, eller laddhybrid, hemma är förstås för många en avgörande aspekt i valet att köpa elbil.

Inför 2021 skedde dock en förändring, en klar förbättring för oss privatpersoner. Bidraget ersattes då av en skattereduktion liknande Rut och Rot.

Och för att flera ska välja elbil så finns det bidrag att söka även för installation av laddstolpe hemma vid garaget. Precis som bidraget för själva elbilen.

Häng med så förklarar vi närmare.

Skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon 2022

Till 2021 förändrades alltså bidraget för laddboxar.

Nu kommer du som köper en laddstolpe och installation istället få del av skattelättnaden direkt på fakturan. Det fungerar då på precis samma sätt som ROT-avdraget fungerar.

Det är företaget som installerar som gör avdraget direkt på fakturan. Företaget får i sin tur sedan söka betalning från skatteverket.

Som tidigare gäller bidraget/skattereduktionen för högst 50% av kostnaden för installation och material.

Men takbeloppet på 10 000 kr är borttaget och istället finns ett tak på 50 000 kr som gäller all installation av grön teknik.

Villkoren som gäller för bidraget/skattereduktionen

För att kunna få ta del av skattereduktionen gäller det att dessa villkor uppfylls.

Installationen ska avse:

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion.
 • en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
 • kundens, eller kundens förälders, hushåll.

Övriga villkor:

 • Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i
  1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
  2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Något som ej godkänns:

 • Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll.
 • Mobila laddningspunkter.
 • Andra standarder för anslutning än ovan angivna.
 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.

För att få skattereduktionen måste betalningen även ske elektroniskt.

Skillnader mot hur det fungerade innan

Tidigare fick du söka ett bidrag i efterhand.

Efter att installationen var gjord fick du söka bidrag hos Naturvårdsverket. Du kunde då få 50% av kostnaden betald med ett maxbelopp på 10 000 kr. Taket på högst 10 000 kronor är numera borttaget. Istället ingår skattereduktionen i det gröna teknik paket som du kan läsa mer om här nedanför.

Det nya systemet förenklar för oss privatpersoner och man slipper ligga ute med pengarna.

Skattereduktion för Grön Teknik

Bidraget, eller skattereduktionen, för installation av laddbox (laddningspunkt för elfordon) ingår i det nya ”Skattereduktion för installation av grön teknik” som togs fram 2021.

I detta ingår också:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem – alltså om du t ex installerar solceller på ditt villatak. Då kan du få skattereduktion med högst 15% av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi – alltså om du t ex installerar ett batteri för att kunna ”spara” el som du själv producerar. Här får du skattereduktion med som högst 50% av kostanden för arbete och material.

Skattereduktionen ersätter även här det gamla statliga bidraget som privatpersoner kunde ansöka om i samband med installation av ovan nämnda installationer.

Du kan som mest få 50 000 kr per år och person i skattereduktionen för grön teknik. Och för att kunna ta del av avdraget måste du betalat in tillräckligt med skatt under året. Dessutom får arbetet inte påbörjas tidigare än 1 januari 2021.

Totalt så avsätter regeringen 200 miljoner per år för hela det ”gröna avdragspaketet”.

Vanliga frågor & svar (faq)

Vi förstår att det kan finnas frågor kring detta nya system.

Här följer några av de vi ofta stöter på:

När började det nya bidraget/skattereduktionen gälla?

Det gällde från 2021-01-01. Så då var det viktigt att inte påbörja arbetet innan detta datum om du ville ha avdraget direkt på fakturan.

Hur mycket kan man få i bidrag?

Du får som mest 50% av totalkostnaden för installation/material.

Vad är ett grön teknik avdrag?

Skattereduktionen för grön teknik var nytt inför 2021. Här ingår installation av laddpunkt för elbil, installation av solceller och installation av lagring av egenproducerad elenergi.

Hur får jag skattereduktionen för laddboxen?

Du får den på fakturan du får från företaget som gjorde installationen. De drar av 50% på kostanden, gäller både arbetet som materialet.

Vad är ”Ladda Hemma Stöd”?

Det kallades det tidigare stödet för installation av laddbox. Numera är det en skattereduktion, dvs du behöver inte söka ett bidrag utan får ”stödet” direkt på fakturan.

Påverkas Rot- och/eller rutavdragen?

Nej. Grön teknik är ett eget avdragspaket med ett eget takbelopp. Dock så gäller det att du betalat in tillräckligt med skatt om du t ex fullt ut nyttjar både rot/rut som grön teknik. Här kan du räkna ut din skatt och kolla så att du betalat in tillräckligt.

Summering

Det handlar alltså om en förenkling för oss som planerar att installera laddbox nu under 2022. En välkommen förbättring som vi tror kommer göra att fler förhoppningsvis väljer att skaffa laddstolpe för hemladdning. Och då även en elbil.

Skattereduktion för installation av laddbox fungerar nu alltså på samma sätt som det populära rot- respektive rutavdraget.

Har du några frågor som vi missat att ta upp här i artikeln så är du välkommen att ställa denna i kommentarsfältet. Vi ser till att svara och uppdatera artikeln asap.

Similar Posts

2 Comments

 1. Bostadsrättsägare hyr ofta sin garageplats av föreningen.
  Hur får man tillstånd att sätta en box i föreningens garage och gäller rot avdraget. Hur krånglar detta till det om många vill skaffa box och man måste höja säkringen?

  1. Hej Malte,

   Detta är något du får ta med din förening och dess styrelse. Om de inte redan har fått frågan så kommer den att komma förr eller senare. Ligg på och se till att det är föreningen som står för installationen. Det blir så mycket enklare då, på alla sätt och vis. Rot avdraget gäller och föreningen kan söka detta. Det finns boxar med lastbalansering som gör att du inte behöver höja säkringen. Men om det sätts upp många så kommer företaget som gör installationen att kolla upp allt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.