Det nya reseavdraget (skattereduktionen) - vad det är och innebär för dig

Det NYA Reseavdraget (inför 2023) – hur det ser ut och påverkar dig?

Som vi har skrivit om tidigare har det under en tid jobbats på att göra om det nuvarande Reseavdraget (det avdrag du kan få ta del av för resor som du gör till och från jobbet).

Det gamla avdraget som du gjorde i deklarationen ska ersättas med en ”färdmedelsneutral” skattereduktion.

Men vilka är förändringarna? Och blir det bättre eller sämre (mer eller mindre i avdrag) för just dig och ditt jobbpendlande?

Det ska vi försöka hjälpa dig att svara på här.

Varför Reseavdraget görs om

Tanken är att det ska bli enklare att göra själva avdraget, eller att få skattereduktion som det nu istället handlar om. Samt att personer i glesbygd ska kunna få ta del av avdraget i större omfattning gentemot personer i storstadsområden.

Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion.

Biträdande finansminister, Åsa Lindhagen, i pressmeddelandet

Förändringen innebär alltså att fler pendlare ska få en skattelättnad jämfört med dagens system. Beräkningar visar att ungefär 260 000 fler pendlare som kommer att kunna få avdrag om förslaget genomförs fullt ut i sin nuvarande form.

En stor förhoppning är också att det nya ska leda till att fler väljer resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Vad är nytt och vilka ändringar har gjorts?

Den stora förändringen är att det det bara baseras på hur långt du har till jobbet och hur många resor du gör. Ditt färdmedel och faktiska pendlingskostnad spelar alltså ingen roll.

Villkoret om tidsvinst på 2 timmar med bil tas också bort. Dessutom försvinner tröskeln om att bara utgifter över 11.000 kr får räknas.

Det låter ju rätt enkelt att förstå men lite krångligare blir det dock…

Belopp

Skattereduktionen ska vara 80 öre per kilometer = 8 kr per mil.

Detta per den förstärkning av nivåerna som nyligen har föreslagits. I tidigare förslag låg nivåerna på 5 kr per mil.

Avståndsgräns (och övre avståndsgräns)

  • För storkommuner: skattereduktion ges för resor över 30 km enkel väg.
  • Övriga kommuner: skattereduktion ges för resor över 15 km enkel väg

Dessutom ges bara skattereduktion till en övre avståndsgräns på 120 km enkel väg. Har du 15 mil enkel väg till jobbet får du alltså bara reduktion för 12 av dessa.

Andra avgifter

Även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna ingår. Dock inte trängselskatt.

Antalet resdagar

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Särskilda regler kommer att gälla för personer som behöver åka egen bil till jobbet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vilka är ”vinnarna”?

Den stora vinnaren är de som har idag reser till jobbet billigt. Antingen genom samåkning, låga månadskostnader med kollektivtrafik eller via cykel.

Den föreslagna skattereduktionen uppskattas 2023 omfatta ca 1 160 000 personer och i genomsnitt uppgå till ca 4 600 kronor per person och år. Om vi jämför med det gamla avdraget så gjordes det 2019 873 000 skattskyldiga reseavdrag och det genomsnittliga avdragsbeloppet var ca 16 100 kr. Den genomsnittliga skattelättnaden blev då ca 6 000 kronor per person.

Så på gruppnivå blir beloppet klart lägre. Ändringen blir att fler kan ta del av det.

Vilka är ”förlorarna”?

Det är faktiskt ganska många som förlorar på detta nya förslag. Känns som fler förlorar än som vinner. I stort sett kommer alla som pendlar till jobbet med bil få en mindre skattelättnad än tidigare.

T ex kommer någon som pendlar 10 mil enkel väg istället för att få ett avdrag på ca 35000 som nu, slå i maxtaket och få en skattereduktion på 13650 kr. En skillnad på över 21000!

Konkret avdrags-/skattereduktionsexempel

Om vi tar och räknar på en ”vanlig” situation så kan det se ut så här:

Jämförelse mellan det gamla och nya för bilresor

Siffrorna kommer från en uträkning i promemorian och beskriver ganska tydligt försämringen för alla bilpendlare.

Blir det mer eller mindre inkomst till staten (+/- i de offentliga finanserna)?

Det beräknas inte bli någon skillnad i de offentliga finanserna när reseavdraget tas bort och skattereduktionen införs. Plus minus noll för staten alltså.

Däremot så kommer Sveriges kommuner att gå plus på detta förslag.

När blir det verklighet?

En promemoria med förslaget går nu ut på remiss. Dessa remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 januari 2022.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det innebär om remissvaren inte är alltför negativa så blir detta verklighet för dig i deklarationen 2024, alltså den deklaration som du gör för inkomståret 2023.

Vanliga frågor

Hur ska avståndet mellan bostad och arbetsplats beräknas?

Det ska beräknas enligt kortast lämpliga körsträcka med bil, oavsett
vilket färdmedel och färdväg som har använts. Om du t ex lämnar barn på dagis eller skola varje dag så får du inte ta med denna extra sväng i din avståndberäkning. Kortast möjliga resväg gäller.

Vad är skillnaden mellan ett Avdrag och en Skattereduktion?

En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt du ska betala. Ett avdrag görs istället tidigare i skatteberäkningen, du behöver då inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har.

Om jag rest fler än 210 dagar under året?

Då ska underlaget i första hand beräknas för de längsta resorna i fallande ordning.

Hur blir det för mig som driver enskild firma?

Förslaget innebär att samma regler ska gälla även för dig, alltså att även inkomstslaget näringsverksamhet ska omfattas av skattereduktionen.

För mig som har förmånsbil eller egen bil i tjänsten?

Förslaget är att även dessa resor ska omfattas av skattereduktion för arbetsresor.

Om jag bor i en storstadskommun men arbetar utanför, eller tvärtom?

Då ska du inte använda dig av den längre avståndsgränsen på 30 kilometer utan du faller istället under den på 15 kilometer.

Vilka är Storstadskommunerna?

Det baseras på Tillväxtanalys indelning och ser ut som följer:

Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla,
Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro
och Österåker kommuner.

Västra Götalands län: Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille kommuner.

Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Vellinge
kommuner.

Överstrukna kommuner kommer föreslås att ej längre ingå bland storstadskommunerna.

Blir det mindre fel och fiffel i och med detta system?

Det är en av anledningarna till att det görs om. Så förhoppningen ligger där. Reseavdraget är ett av de avdrag som ger upphov till flest fel i inkomstdeklarationen varje år.

Vi summerar

En förändring av reseavdraget har varit på gång under en längre tid. Det händer mycket i vår värld som påverkar våra resor, klimat och bränslepriser är två av dessa.

Det nya förslaget innebär en förenkling mot det nuvarande systemet. Detta då det endast baseras på ditt avstånd mellan arbetsplatsen och din bostad och utförda resor.

Tanken är att det ska gynna glesbygd och de som idag reser billigt.

Den nya Regeringen (valet 2022) kommer inte att gå vidare med detta nya reseavdrag. Istället behålls det gamla systemet med vissa förändringar till 1 januari 2023.

Similar Posts

2 Comments

    1. Hejsan Rickard,

      I den tidigare promemorian fanns detta tak med men nyligen kom en proposition om ett utökat förslag med höjningar av både kilometersats och övre avståndsgräns. Detta förslag har gjort att tidigare belopp och uträkningar nu är inaktuella. Vi har ännu inte hunnit uppdatera artikeln fullt ut med dessa ändringar men det är på gång.

      Tilläggas kan att dessa ändringar nu är ute på remiss så inget är ännu beslutat och klart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.